Rabin Boaz Pasch na 31 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

Rabin Boaz Pash

Źródło: 31 Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Wykłady rabina Boaza Pasha na 31 Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

CO SIĘ STAŁO, GDY B-G ROZDZIELIŁ WODY GÓRNE OD WÓD DOLNYCH?

29.06.2022 - 14:00 / NAMIOT FKŻ, UL JÓZEFA 36 |LIVE: 31.JEWISHFESTIVAL.PL

2022-06-04-boaz-pash-31fkz-wyklad.jpg

O wodach górnych i dolnych oraz o tym, co działo się między nimi i pomiędzy nimi.
„I Bóg uczynił firmament i oddzielił wody, które były pod firmamentem, od firmamentu i wody, które były nad firmamentem”.

Jak powstał świat podziału? Świat, w którym żyjemy. Ciągłe napięcie między dobrem a złem, między doskonałością a niedoskonałością, między pragnieniami a umiejętnościami, między Stwórcą a stworzonym, między boskością a człowiekiem. To napięcie – które postrzegamy jako rzecz naturalną – jest tym, co stworzyło „wolną przestrzeń”, pustkę, w której B-g stworzył światy stworzenia-tworzenia-działania.

Zbadamy, omówimy i spróbujemy zrozumieć, czego nauczali starożytni kabaliści i jak to wyjaśniali. Nie jest jasne, czy wszystko zrozumiemy, ale przynajmniej zabawimy się przygodą.

JAK MAMY POŁĄCZYĆ NA NOWO WODY DOLNE I GÓRNE?

30.06.2022 - 14:00 / NAMIOT FKŻ, UL JÓZEFA 36 |LIVE: 31.JEWISHFESTIVAL.PL

2022-06-04-boaz-pash-31fkz-wyklad-2.jpg

O wodach górnych i dolnych oraz o tym, co działo się między nimi i pomiędzy nimi. „I wydobyła się para z ziemi i nawodniła całą powierzchnię ziemi, a Pan Bóg uczynił człowieka i tchnął w jego nozdrza dech życia”.

Pragnienie świata bardziej wzniosłego, świata poprawionego, świata doskonałego, w którym napięcie staje się wyzwalaczem. Świat, w którym nostalgia i tęsknota stają się nadzieją i motywacją. A w języku Kabały: podniesienie wód niższych do wód wyższych, połączenie sefiry królewskiej z sefirą zrozumienia. Aby powrócić i wypełnić „wolną przestrzeń” nieskończonym boskim światłem.

W tym wykładzie nieco bliżej poznamy wybitnego przedstawiciela stworzenia, człowieka, który został ulepiony z brudu i wody – czyli zarówno z wód górnych, jak i dolnych.

Tutaj dowiemy się, czego Kabała wymaga od człowieka i jak chasydyzm dał nam narzędzia do osiągnięcia tego celu. Na pewno nie wszystko zrozumiemy, ale może przygoda nam się spodoba.