prciztresc

Spis treści

Wstęp ...................... Przedmowa ..................... 1. Dlaczego współczesny Kościół przywiązuje wagę do dialogu ...................... 2. Dlaczego dialog ten ma szczególne znaczenie w Połsce? ...................... 3. Kim jest dla nas Abraham? ...................... 4. Co to znaczy, że Jezus jest Żydem? ...................... 5. Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa?...................... 6. Czy Izrael został odrzucony? ...................... 7. Co nas łączy? ......................

Z WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA O STOSUNKACH Z ŻYDAMI

I RELIGIĄ ŻYDOWSKĄ )

strona tytułowa