przemow1

Jan Paweł II - z przemówienia

Szacunek nie oznacza oddalenia, nie jest też równoznaczny z obojętno Przeciwnie, szacunek, o którym mówimy, opiera się na niezgłębionej duch więzi (por. Nostra aetate, 4), która zbliża nas ku sobie, w Abrahamie i po Abrahama w Bogu, który wybrał Izrael i wywiódł Kościół z Izraela.

(Z przemówienia Jana Pawła II do przedstawicieli Ligi Przeciw Zniesławianiu B'nai B'rith. Watykan, 22 marca 1984. Cyt. za Żydzi i judaizm..., s. 33)