Ks. Janusz Daszuta uhonorowany (2015)

Ks. Janusz Daszuta

Uroczyste wręczenie Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka dla ks. Janusza

Daszuty, pastora kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Zakończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Kielcach zwieńczone zostało uroczystym wręczeniem Nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka dla ks. Janusza Daszuty, pastora kieleckiej parafii Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego. Uroczystość odbyła się w niedzielę w świątyni metodystów w Kielcach.

Nabożeństwo ekumeniczne, na które przybyli liczni kielczanie, celebrowali przedstawiciele Kościołów: Katolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Prawosławnego i Polskokatolickiego. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z jej współprzewodniczącym Bogdanem Białkiem.

Ks. Jan Oleszko SAC, rektor kościoła klasztornego na Karczówce w swej homilii mówił o znaczeniu Prawdy Bożej w życiu współczesnego człowieka, która choć bywa niejednokrotnie gorzka, to w przeciwieństwie do kłamstwa nie zabija, lecz umacnia. - To takiej prawdy potrzebujemy, gdyż prawdziwa religijność to przede wszystkim bycie w Duchu Świętym i w Prawdzie Bożej – podkreślił kaznodzieja.

Po nabożeństwie odbyło się uroczyste wręczenie honorowej Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka, ustanowionej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów dla upamiętnienia tragicznie zmarłego duchownego w wyniku katastrofy prezydenckiego samolotu lecącego w 2010 r. do Smoleńska.

Laureat nagrody pastor Janusz Daszuta wyrażając radość z jej otrzymania zwrócił uwagę, że ona jest nie tylko wielkim wyróżnieniem dla niego, ale także wielką inspiracją, żeby być podobnym do patrona.

- Jest to nagroda ponadwyznaniowa dla osób duchownych z różnych Kościołów chrześcijańskich. Pragnę być, podobnie jak ks. Indrzejczyk, otwartym na innych ludzi i życzliwym. Te wszystkie dobre postawy i dzieła ekumeniczne, jakie tworzył, chciałbym kontynuować w swoim Kościele i swoim życiu – podkreślił pastor Janusz Daszuta.

W rozmowie z redakcją KAI laureat wyraził radość z tego, że miał okazję osobiście poznać ks. Romana Indrzejczyka. - Pamiętam go, jako człowieka bardzo miłego, życzliwego, otwartego, pełnego prawdziwej, nieukrywanej pokory, bardzo otwartego dla każdego człowieka. Jest on teraz wzorem dla mnie – podkreślił duchowny.

Kapituła Nagrody doceniała to, że ks. Janusz Daszuta jest współinicjatorem Marszu Pamięci i Modlitwy, który od 2000 roku odbywa się w rocznicę pogromu kieleckiego, 4 lipca, w Kielcach. Od lat jest czynnie zaangażowany w dialog ekumeniczny. Szczególną wagę przywiązuje do dialogu chrześcijańsko- żydowskiego. Systematycznie pogłębiając swoją wiedzę na temat judaizmu, dzieli się nią ze swoimi parafianami, podejmując na tym polu wiele inicjatyw w kierowanej przez siebie parafii, objaśniając judaizm, żydowskie święta i obyczaje, wskazując na ich powiązania z obyczajowością i obrzędowością chrześcijańską.

Pastor Daszuta, bardzo aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem im. Jana Karskiego przy okazji takich zdarzeń jak Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko- Żydowskie czy SukkotSzalom (Uszpicin). Wspiera Stowarzyszenie w opiece nad cmentarzem żydowskim w Kielcach.

Ks. Janusz Daszuta, zdaniem kapituły Nagrody, to dobry chrześcijanin i dobry człowiek, który ma wiele zrozumienia dla wagi relacji z Żydami i zrozumienia ich szczególnego znaczenia w takim mieście jak Kielce. Cechuje go wielka odwaga oraz determinacja w działaniu na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego, jak równie wielka pokora.

Pastor Janusz Daszuta w latach 1988-93 odbywał studia teologiczne w Oak Hills Christian Collage w Bemidji w USA. Od 1996 r. jest pastorem Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Kielcach. Jest przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, prezesem Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, dyrektorem Ośrodka Nauczania Języka Angielskiego "Metodyści" w Kielcach, radcą Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członkiem Stowarzyszenia Jan Karskiego, członkiem Rady Programowej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego KOF.

W latach 2003-2007 był radnym w gminie Morawica i wielokrotnie wyróżniany przez lokalny samorząd za działalność charytatywną i socjalną na jej terenie. Prowadzi działalność charytatywną w województwie świętokrzyskim. Jest organizatorem akcji dla alkoholików "Szklanka wody" i dla dzieci - "Gwiazdkowa niespodzianka" a także spotkań ekumenicznych oraz współorganizatorem Marszu Pokuty w Kielcach w rocznicę pogromu żydowskiego w Kielcach.

Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.Wyróżniono go tytułem Człowieka Miesiąca Stycznia 2006 w Gminie Morawica. Otrzymał nagrodę DELTA EPSILON CHI w Collegu dla wybitnych studentów w 1993 (USA) oraz tytuł Vir Bonus nadany przez Stowarzyszenie Jana Karskiego.

Nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka przyznawana jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swą działalnością przyczyniają się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej. Jej patron – ks. Indrzejczyk był wiceprzewodniczącym PRChiŻ, zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 r.

Nagrodę przyznaje Polska Rada Chrześcijan i Żydów na wniosek kapituły, której przewodniczy Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz współprzewodniczący PRChiŻ.

Dotychczasowymi laureatami nagrody byli - w 2012 roku ks. Stanisław Bartmiński z Krasiczyna i w 2014 ks. Marian Bronikowski z Sieradza.