katechizm1

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Izrael jest kapłańskim Ludem Bożym (por. Wj 19, 6), tym, który "nosi imię Pana" (Pwt 28, 10). Jest to lud tych, "do których przodków Pan Bóg przemawiał", lud "starszych braci" w wierze Abrahama.

(Z Katechizmu Kościoła Katolickiego, Warszawa, Pallotinum 1994, paragraf 63)