katecheza1

Jan Paweł II - z katechezy

W tej nadrzędnej perspektywie zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za krzyżową śmierć Chrystusa z powodu grzechów - wszyscy w takiej mierze, w jakiej przez swoje grzechy staliśmy się przyczyną Jego śmierci jako przebłagalnej ofiary za grzechy.

(Z katechezy Jana Pawła Il podczas audiencji generalnej. Watykan, 28 wraeśnia 1988, Cyt. ta Żydzi i judaizm..., s. 224)