Edyta Stein. 65. rocznica śmierci w Auschwitz II - Birkenau

Edyta Stein jako asystentka Edmunda Husserla/fot. mat. pras.

Edyta Stein jako asystentka Edmunda Husserla/fot. mat. pras.

65. rocznica śmierci Edyty Stein - świętej Teresy Benedykty od Krzyża w niemieckim obozie Auschwitz II - Birkenau

Uroczysta msza święta, którą w kaplicy oświęcimskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych odprawili biskupi: Manfred Melzer z Koloni oraz Janusz Zimniak z Bielska- Białej, była kulminacyjnym punktem obchodów 65. rocznicy śmierci Edyty Stein - świętej Teresy Benedykty od Krzyża w niemieckim obozie Auschwitz II - Birkenau.

Mszę świętą poprzedziła modlitwa w intencji ofiar Auschwitz i o pokój na świecie, zmówiona przed pomnikiem ofiar obozu w byłym niemieckim KL Auschwitz II – Birkenau, w którym 9 sierpnia 1942 r. została zgładzona Edyta Stein.

8 sierpnia 1942 roku Niemcy deportowali wraz z 986 Żydami zakonnicę Teresę Benedyktę od Krzyża z obozu Westerbork, położonego na terenie okupowanej Holandii. W transporcie było kilkudziesięciu Żydów wyznania katolickiego, między innymi siostry i bracia zakonni w habitach, w tym Edyta Stein z klasztoru karmelitanek w Echt. Po selekcji na rampie do obozu skierowano 466 osób. Pozostałe 523 osoby, w tym Edytę Stein i jej siostrę Różę, Niemcy zgładzili w jednej z pierwszych komór gazowych Birkenau – czyli w tak zwanym czerwonym i białym domku. Ofiary czekały na śmierć w lasku w Brzezince.

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu, w pobożnej rodzinie żydowskiej. W wieku 30 lat przeszła na katolicyzm. Dwanaście lat później wstąpiła do zakonu karmelitanek. Przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. 2 sierpnia 1942 roku zakonnica została aresztowana przez gestapo i osadzona w Amersfoort, a dwa dni później przeniesiona do obozu zbiorczego w Westerbork na terenie okupowanej Holandii. Transport z Westerbork wyruszył 7 sierpnia 1942 roku.

Jan Paweł II beatyfikował Teresę Benedyktę od Krzyża w 1987 roku. 11 lat później została wyniesiona na ołtarze. Edyta Stein jest pierwszą Żydówką, która przeszła na katolicyzm i została kanonizowana. Przypadająca 9 sierpnia rocznica śmierci świętej jest w Kościele katolickim dniem modlitw za ofiary Holokaustu. Święta Teresa Benedykta od Krzyża jest patronką Europy.

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku. KL Auschwitz II - Birkenau, powstał dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. W ramach kompleksu Auschwitz funkcjonowała także sieć podobozów. Niemcy zgładzili w Auschwitz co najmniej 1,5 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i osób innych narodowości. (PAP)