Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga

Synagoga et Ecclesia

"Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga"

10 listopada, Warszawa, Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie, we współpracy z Forum św. Wojciecha i Klubem Inteligencji Katolickiej zaprasza wszystkich na drugie spotkanie z cyklu Areopag na Freta zatytułowane: "Judaizm i chrześcijaństwo. Różne drogi do jednego Boga", które rozpocznie się o godzinie 17:00, 10 listopada 2007r. (sobota) w Sali Prowincjalskiej klasztoru OO. Dominikanów przy ulicy Freta 10 w Warszawie. Spotkanie ma na celu ukazanie podobieństw i różnic w duchowości żydowskiej i chrześcijańskiej, oraz podejmowanych form dialogu. Panel poprzedzi koncert awangardowego zespołu klezmerskiego Gaamera. Dyskusji towarzyszyć będzie wystawa zdjęć Tomka Kaczora zatytułowana "Chasydzi".

Swoje przybycie potwierdzili: prof. Stanisław Krajewski, ks. Grzegorz Michalczyk, Miriam Gonczarska z synagogi ortodoksyjnej, Marek Jeżowski z synagogi reformowanej, Katarzyna Pereira, Michał Bilewicz, Piotr Cywiński.

Moderatorami spotkania będą Maria Jernajczyk (KAI) i Barbara Sułek-Kowalska (UW).

Dyskusja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Będzie to już drugie spotkanie z cyklu "Areopag na Freta". Raz w miesiącu studenci warszawskich uczelni zapraszają przedstawicieli różnych religii, najlepszych polskich publicystów, duchownych oraz specjalistów w dziedzinie kultury i religii, aby dyskutować i poznawać bogactwo i różnorodność otaczającego nas świata. W kolejnych miesiącach podejmiemy dyskusję na temat buddyzmu, hinduizmu, dialogu międzyreligijnego, prawosławia, protestantyzmu, ekumenizmu oraz dialogu wewnątrz kościoła katolickiego. Spotkania mają być okazją do pogłębienia i przewartościowania naszych sądów, odrzucenia stereotypów. Nie boimy się debaty o ważnych problemach, wiemy, że wspólnie możemy znaleźć się blisko odpowiedzi na najważniejsze pytania o sens ludzkiego istnienia, rolę człowieka wierzącego w naszym mieście i w naszym kraju. Projekt organizuje Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie "Freta 10" we współpracy z Forum świętego Wojciecha (organizatorem Zjazdu Gnieźnieńskiego) i Klubem Inteligencji Katolickiej. Patronat honorowy nad projektem objęli: prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Cykl wspiera Biuro promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Więcej informacji na stronie internetowej projektu

Program spotkania

10 listopada 2007r. w Sali Prowincjalskiej, w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Freta 10, Warszawa

17 00 Koncert zespołu klezmerskiego Gaamera

17 30 przerwa

17 45 Wspólna modlitwa: pieśń "Modlitwa szabasowa" Pwt 7,7 - 14a Psalm 67

18 00 Duchowość żydowska, duchowość chrześcijańska. - dyskusja panelowa paneliści: Miriam Gonczarska z synagogi ortodoksyjnej Marek Jeżowski z synagogi reformowanej x. Grzegorz Michalczyk moderator: Maria Jernajczyk

19 20 przerwa

19 40 Drogi dialogu - dyskusja panelowa paneliści: Michał Bilewicz, Piotr Cywiński, Katarzyna Pereira, prof. Stanisław Krajewski, moderator: Barbara Sułek-Kowalska

21 10 koniec Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa zdjęć Tomka Kaczora "Chasydzi".