Dialog i monologi

Długa historia - dialog i monologi

  1. Strack, Hermann Leberecht, 1848-1922; Billerbeck, Paul, 1853-1932. Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch.

  2. Disputation in the year 1263, Nachmanides

  3. Texts from: Academia.edu:

  4. Texts from the History of the Relationship Dating from the Patristic/Rabbinic Era until the Dawn of Modernity. /The Council of Centers on Jewish-Christian Relations (CCJCR)/

  5. W 500. rocznicę Reformacji list przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"On the Jews and Their Lies", "O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543).

  6. Encyklika Benedykta XIV "A Quo Primum" - "O Żydach i chrześcijanach mieszkających w tych samych miejscach", VI 1751.

  7. Andrzej J. Zakrzewski, Jewish Spite: Złość żydowska ... of Gaudenty Pikulski--an Eighteenth Century Encyclopedia of Antisemitism in Poland.