Ks. Tomáš Halík – informacja biograficzna

Urodzony w Pradze, studiował socjologię i filozofię, psychologię kliniczną oraz teologię. Pracował jako psychoterapeuta. Uczestnik w ruchu odnowy w okresie Praskiej Wiosny, w 1978 r. został tajnie wyświęcony na księdza katolickiego, był czynny w opozycyjnych środowiskach intelektualnych oraz w inicjatywach ekumenicznych. Od 1990 r. jest rektorem kościoła akademickiego w Pradze, prezydentem Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej, od 1997 r. profesorem Uniwersytetu Karola.

Jego książki ukazały się w kilku językach: niemieckim, włoskim, hiszpańskim, angielskim i polskim. Po polsku wyszło 9 jego książek, ostatnio: Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą oraz Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa. Niedługo ukaże się dziesiąta, Przenikanie światów, związana z cyklem 18 filmów o religiach świata, które zostały też pokazane w Religia TV. W ciągu ostatniego dziesięciolecia miał w Polsce wiele spotkań i wykładów.

Ks. Halik uczy wiary pogłębionej, zgodnej z myśleniem współczesnego, wykształconego człowieka. Nie patrzy z góry na ateistów, nie obraża się na nowoczesność: „Kryzys owego tradycyjnego rozumienia religii stanowi dziś wielką szansę dla wiary”. Zawarte w pismach ks. Halika wzmianki o religii żydowskiej są zawsze trafne i wykazują głębokie zrozumienie judaizmu, który traktuje jako ważny punkt odniesienia swojej wiary. Zdecydowanie negatywnie odpowiada tym, którzy sądzą, że Żydów jako Żydów (jeśli nie przejdą na chrześcijaństwo) właściwie już być nie powinno. Co więcej, stwierdza, że „powinniśmy czuć się zobowiązani także do tego, że pamięć Żydów – od Abrahama po dzień dzisiejszy, włącznie z ranami, zadanymi lub wycierpianymi przez chrześcijan – musi być świętym składnikiem także naszej pamięci.”

Postawa ks. Halika i jego nauczanie o wierze „dorosłej”, o potrzebie szanowania judaizmu i doświadczeń żydowskich, o wadze dialogu z innymi religiami są potrzebne w Polsce równie bardzo jak w „ateistycznych” Czechach. /za: www.warszawa.jewish.org.pl/