SWilkanowicz

Stefan Wilkanowicz

Stefan Wilkanowicz, ur. w 1924 r., jest znanym publicystą i działaczem katolickim. Więziony w czasach stalinowskich, później był bliskim współpracownikiem kardynała Karola Wojtyły. Przez wiele lat pracował jako dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” i redaktor naczelny „Znaku” (1978–1994); członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1985-1995), przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, obecnie wiceprezes Krajowej Rady Katolików Świeckich, wiceprezes Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak i redaktor naczelny magazynu internetowego Forum: Żydzi – Polacy – Chrześcijanie.