SJZurek

Sławomir Jacek Żurek

dr hab. prof. nadzwyczajny KUL; kierownik Pracowni Literatury Polsko- Żydowskiej w Instytucie Filologii Polskiej KUL; koordynator Programu UE – Interreg IIIA/TACIS CBC na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL; autor licznych artykułów naukowych oraz monografii, m.in.: „...lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego (1999), Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004); członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej przy Metropolicie Lubelskim, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.