NocSwiatyn2017

Noc Świątyń 2017 - Warszawa / Poznań / Kraków

16 września w Warszawie, Poznaniu i Krakowie odbędzie się trzecia edycja Nocy Świątyń - tego wieczora drzwi świątyń różnych wyznań i wspólnot religijnych otworzą się przed wszystkimi zwiedzającymi!

Noc Świątyń jest organizowana w ramach obchodów Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które przypadają 21 września. Podczas pierwszej edycji, w 2015 roku, można było odwiedzić 11 warszawskich świątyń. W kolejnym roku świątyń było już 21, a do Warszawy dołączył Poznań. Każdego roku skorzystało z tej okazji kilka tysięcy osób. Od tego momentu Noc rozwija się, docierając do kolejnych miast i kolejnych wspólnot. W tym roku czeka na nas ponad 25 świątyń wielu różnych wyznań. Po raz pierwszy na wieczorny, międzyreligijny spacer będa mogli wybrać się też mieszkańcy Krakowa!

Naszym celem jest ukazanie Polski jako kraju wielokulturowego, różnorodnego i otwartego. Poprzez spotkanie twarzą w twarz z księdzem, imamem, rabinem oraz innymi duchownymi i członkami wspólnot, chcemy dać ludziom możliwość rozmowy, zadania pytań, czasem także sprawdzenia swoich dotychczasowych uprzedzeń i stereotypów krążących na temat danej religii. W ten jeden wieczór w roku chcemy przemienić miejskie trakty i ulice w przestrzeń międzyreligijnego dialogu i zaprosić na spacer nieco inny, niż zwykle...

Chcemy by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań. Wierzymy, że będzie to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych i wzajemnego poznania, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Pomogą nam w tym same wspólnoty, które tego wieczora przygotowują własne programy kulturalne. W tym roku zwiedzający będą mogli między innymi: wysłuchać występów chórów i koncertów organowych, wypożyczyć „żywą książkę”, wysłuchać prezentacji i wykładów oraz wziąć udział w dyskusjach.

Poniżej przedstawimy plany wydarzeń dla poszczególnych miast.

Program i mapy będą na bieżąco uzupełniane o kolejne świątynie i nowe informacje.

WARSZAWA

 • Centrum Kultury Muzułmańskiej
 • Centrum Wiary Baha'i
 • Cerkiew Kościoła Greckokatolickiego
 • Chram Rodzimego Kościoła Polskiego
 • Gurudwara Singh Sabha
 • Kaplica Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 • Ośrodek Kultury Muzułmańskiej
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego
 • Parafia Ewangelicko-Reformowana
 • Parafia Kościoła Polskokatolickiego
 • Synagoga im. Nożyków
 • Synagoga Reforowana Beit
 • Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego Program: Mapa:

POZNAŃ

 • Ewangeliczny Zbór Reformowany
 • Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe
 • Ośrodek Jungdrung BON
 • Parafia Prawosławna św. Mikołaja
 • Parafia Reformowanego Kościoła Katolickiego
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego
 • Parafia pw. Wszystkich Świętych Program: Mapa:

KRAKÓW

 • Centrum Muzułmańskie
 • Ośrodek Sanghaloka Wspólnoty Buddyjskiej Triratna
 • Parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
 • Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego - Kościół dla Miasta Program: Mapa:

Gorąco zachęcamy też do wsparcia finansowego tegorocznej Nocy dzięki któremu będziemy mogli wydrukować plakaty i ulotki! Pomagam:

Zapraszamy osoby w każdym wieku! Wstęp do wszystkich świątyń jest bezpłatny. Do zobaczenia!

Noc Świątyń jest objęta patronatem honorowym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Wydarzenie współfinansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu.