Marek Nowak OP

Z zawodu jestem filozofem, pracuję jako adiunkt na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzę również zajęcia z moimi braćmi w św. Dominiku w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów.

Od kilku lat interesuję się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim i polsko- żydowskim. Należę do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (PRCh i Ż), która jest organizacją sfederowaną z Międzynarodową Radą Chrześcijan i Żydów (ICCJ). Jestem również członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej (TPPI). Kilkakrotnie uczestniczyłem w Marszu Żywych, a na początku 1999 r. wziąłem udział w międzynarodowej konferencji, której celem było wypracowanie nowej formuły Marszu.

Za swój wkład w dialog polsko-żydowski zostałem uhonorowany w 1998 roku nagrodą Fundacji Polcul. W 1999 r. uczestniczyłem w trzytygodniowym seminarium Międzynarodowej Szkoły Nauczania Holokaustu przy Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Dialog w moim życiu ma jeszcze jedno oblicze - jestem zaangażowany w działalność ruchu "Spotkania małżeńskie", który organizuje weekendy rekolekcyjne dla par małżeńskich i pomagam narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa.