Rabin Irving Greenberg

Wizyta w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

Rabin Irving Greenberg

Irving Greenberg jest ortodoksyjnym rabinem, a ponadto uzyskał doktorat na Uniwersytecie Harvarda. Nauczał historii w Yeshiva University, utworzył Wydział Studiów Żydowskich w City College w City University of New York, przez wiele lat był przewodniczącym CLAL - Ogólnoamerykańskiego Centrum Edukacji Żydowskiej, przez wiele lat był przewodniczącym Jewish Life Network. W latach 2000-2002 był przewodniczącym Rady Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Rabin Greenberg jest znany jako autor refleksji o roli Holokaustu. Jako teolog chrześcijaństwa i relacji żydowsko-chrześcijańskich - praktyk dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem (od lat 1960-tych) oraz teoretyk pluralizmu religijnego. Jest autorem i współautorem wielu książek, m.in. Living in the Image of God: Jewish Teachings to Perfect the World;For the Sake of Heaven and Earth; The New Encounter Between Judaism and Christianity oraz The Jewish Way; Living the Holidays.W 2007 r. otrzymał honorowy tytuł Człowieka Pojednania przyznawany przez Polską Radę Chrześcijan i Zydów. Mieszka w Nowym Jorku. Jego przodkowie pochodzą z Łomży. Rabin był kilka razy w Polsce, wygłaszając odczyty, m.in. w trakcie tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego. 11 października

  1. rabin Greenberg i jego żona Blu Greenberg wygłaszali referaty podczas sympozjum teologicznego z okazji święta Wspólna Radość Tory, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. 14 października 2007 państwo Greenbergowie odwiedzili rodzinne strony rabina. Irving Greenberg wygłosił wykład w łomżyńskim Wyższym Seminarium Duchownym.