Centralne obchody XII Dnia Judaizmu

XII Dzień Judaizmu 2009

KAI 2009-01-17 19:42

"Słuchaj Izraelu"

- centralne obchody XII Dnia Judaizmu

Nic nie może już cofnąć rozwoju dialogu, któremu podstawy dał Sobór Watykański II - powiedział przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp Mieczysław Cisło podczas centralnych obchodów XII Dnia Judaizmu. Uroczystej liturgii słowa w jednym z największych kościołów stolicy, wypełnionym po brzegi warszawiakami, przewodniczył abp Kazimierz Nycz. Potem w synagodze Nożyków odbyła się Hawdala czyli spotkanie na zakończenie szabatu.

Podczas liturgii słowa w stołecznym kościele pw. Wszystkich Świętych katolicy wspólnie z Żydami wysłuchali biblijnych tekstów z Księgi Rodzaju oraz Księgi Powtórzonego Prawa opisujących przymierze Boga z Noem, zawarte po potopie oraz przymierze z Mojżeszem, zawarte tuż przed wejściem Izraelitów po 40 latach wędrówki po pustyni, do Ziemi Obiecanej.

Następnie biblijne teksty o przymierzach skomentowali: z perspektywy żydowskiej Tomasz Krakowski ze stołecznej gminy żydowskiej, a z perspektywy katolickiej jezuita ks. Jerzy Seremak. Krakowski zwrócił uwagę, iż Bóg zawiera przymierze, żeby wskazać, że przed człowiekiem jest przyszłość. Znakiem tego przymierza z Noem jest tęcza, która nie jest tylko zwykłym zjawiskiem meteorologicznym, ale pojawia się w szczególnych momentach historii Izraela. Człowiek widząc tęczę przypomina sobie o swoim grzechu, ale także jest to dla niego zapewnienie, że nie spotka go już kara za grzech, jaka spotkała pokolenie Noego.

Ks. Seremak w swoim komentarzu podkreślił fakt, że katolicy razem z ludem Izraela podzielają wiarę, że Bóg przemówił do człowieka oraz wiarę w przymierze, które znalazło swój wyraz w Torze czyli nauce Boga, jak żyć z nim w przymierzu życia, gdy cała ziemia zaczyna niejako od nowa.

Czytania ze Starego Testamentu były przeplatane śpiewami psalmów. Niezwykle przejmująco zabrzmiał w stołecznym kościele śpiew "Szema Izrael" czyli "Słuchaj Izraelu", który zaintonowały wspólnoty neokatechumenalne. - Gdy słyszałem, jak śpiewaliście słowa tej żydowskiej modlitwy czułem więź, jaka między nami powstała. Byliśmy blisko - mówił wzruszony przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Piotr Kadlcik.

Wszyscy jesteśmy pod Bożym łukiem tęczy - powiedział nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Judaizmu "Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem Przymierza między Mną a ziemią" bp Mieczysław Cisło, który przewodniczy Komitetowi KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Hierarcha podkreślił też, że przymierze Boga z jego ludem nie zostało zerwane ani odrzucone. "Kościół - lud mesjaniczny i Żydzi - lud wyczekujący Mesjasza dążą do analogicznych celów: oczekują przyjścia lub powrotu Mesjasza" - powiedział.

Bp Cisło przypomniał soborową deklarację "Nostra Aetate", która powołując się na "wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom" zachęca "obie strony do poznania i poszanowania, które osiągnąć można przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy". - Trzeba powiedzieć, że w ciągu wieków chrześcijanie nie zawsze z należytą troską i miłością o tym dziedzictwie pamiętali - stwierdził bp Cisło. Wyjaśnił, że Dzień Judaizmu ma być "przypomnieniem tego źródłowego dziedzictwa, ma budzić sumienia uśpione bądź obciążone wzajemnymi urazami".

Podkreślił też, że wspólnoty chrześcijańskie w przededniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodząc Dzień Judaizmu mają wspólnie sięgać do wspólnych korzeni i "oraz lepiej dostrzegać wspólnotę wiary w tego samego Boga, wspólnotę modlitwy Psalmami, wspólnotę prawa wyrażonego w Dekalogu i proroctw zawartych w Biblii a przede wszystkim wspólnotę przykazania miłości".

Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem zapowiedział też, że w przyszłym roku centralne obchody Dnia Judaizmu zostaną zorganizowane w Tarnowie.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko- żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm".

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Komitet powołany w 1996 r. jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Według przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotra Kadlčika, obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 4 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.