Abraham Joshua Heschel: Between Poland and America

Abraham Joshua Heschel

"Abraham Joshua Heschel. Philosophy and Inter-religious Dialogue: Between Poland and America" Conference at Warsaw University

Informacje o konferencji i program (do rozpowszechniania)

Międzynarodowa konferencja (w języku angielskim) "Abraham Joshua Heschel. Philosophy and inter-religious dialogue: between Poland and America" odbędzie się na UW, w Sali Brudzińskiego, w dniach 25-27 czerwca 2007.
Konferencję organizuje Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Nowym Jorku, gdzie Heschel wykładał przez ostatnie dziesięciolecia swego życia, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, gdzie Heschel pracował w latach 1938-39, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Poczdamie;
konferencja korzysta też ze wsparcia Fundacji Fritza Thyssena.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski.
Na konferencję przyjedzie kilku spośród najwybitniejszych znawców dzieła i życia Heschla z Ameryki, Izraela, Europy.
Tematyka: filozofia religii i dialogu międzyreligijnego, Heschel a Polska, inne tematy związane z jego życiem i twórczością. Konferencja uczci osobę sławnego teologa, filozofa religii, działacza społecznego i "proroka" dialogu międzyreligijnego urodzonego sto lat temu w Warszawie. Abraham Joshua Heschel urodzony w rodzinie chasydzkiej, uzyskał doktorat Niemczech, a od 1940 roku do śmierci w 1972 nauczał w USA.
Komitet naukowy konferencji: Tadeusz Gadacz (IFiS PAN), Ewa Geller (UW), Neil Gillman (Jewish Theological Seminary), Arthur Green (Hebrew College), Karl Erich Grözinger (Universität Potsdam), Susannah Heschel (Dartmouth College), Edward K. Kaplan (Brandeis University), Harold Kasimow (Grinnell College), Stanislaw Krajewski (UW), Michael Marmur (Hebrew Union College, Jerusalem), Alan Mittelman (Jewish Theological Seminary), David Novak (University of Toronto), Jerzy Ochmann (UJ), David G. Roskies (Jewish Theological Seminary), Stefan Schreiner (Universität Tübingen), Michael Signer (University of Notre Dame), Byron Sherwin (Spertus Institute of Jewish Studies, Chicago), Waldemar Szczerbiński (UAM)
Komitet organizacyjny: Monika Elliott, Stanisław Krajewski (przewodniczący), Adam Lipszyc, Jakub Mach, Teresa Śmiechowska

Program

(obrady są wyłącznie po angielsku) Obrady (z wyjątkiem Sesji 2) są w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na UW. Sesja 2 jest w Żydowskim Instytucie Historycznym, ul. Tłomackie 3/5, obok Pl. Bankowego.

Poniedziałek, 25 czerwca 2007

10:15 Opening
11:00 – 13:30 Session 1:

Heschel and inter-religious dialogue

 • Alon Goshen-Gottstein (Elijah Interfaith Institute, Jerusalem, Israel) No Religion Is An Island: Following the Trail Blazer
 • Edward K. Kaplan (Brandeis University, USA) “Reaching out for God": Heschel's Depth Theology as Common Ground
 • Michael Signer (Notre Dame University, USA) Engagement and Solitude: Abraham J. Heschel's Concept of Interreligious Dialogue
 • Stanisław Krajewski (Warsaw University, Poland) Abraham J. Heschel and the Challenge of Interreligious Dialogue
17:30 – 19:30 Session 2

(in Żydowski Instytut Historyczny): Heschel's life and impact

 • Jerzy Ochmann (Jagiellonian University, Krakow, Poland), Heschel in the United States (1940-1972). Clash and Synthesis of the European and American Mentality.
 • Michał Galas (Jagiellonian University, Krakow, Poland) Polish Academy of Arts and Sciences in Krakow (PAU) as a Center for Jewish Studies in the 19th and the Beginning of the 20th Century Poland.
 • Magdalena Stańczuk (Warsaw University) The Presence and Absence of Heschel in Warsaw Jewish Press: 1938-1939
 • Stephan Schreiner (Universität Tübingen, Germany) Remarks on Heschel's Impact on Theology
 • David G. Roskies (Jewish Theological Seminary, USA) My Encounters with Abraham Joshua Heschel
 • Discussion

Wtorek, 26 czerwca 2007

9:00 – 11:15 Session 3:

Heschel, theology and Judaism

 • David Novak (University of Toronto, Canada) Heschel's Phenomenology of Revelation
 • Michael Marmur (Hebrew Union College, Jerusalem, Israel) Heschel Early and Late – Reading the Earliest Traces of Heschel
 • Gabriel Moked (Beer Sheva University, Israel) Heschel and Leibovitz
 • Annette Aronowicz (Franklin & Marshall College, Lancaster, PA, USA) The Yiddish Kotsk: Reflections on Inwardness
 • 16:30 – 19:30 Session 4: Heschel and inter-religious relations
 • Harold Kasimow (Grinell College, USA) Heschel’s View of Other Faiths: A Reconsideration
 • Waldemar Szczerbiński (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland) Poland and Christianity in Heschel's Life and Thoughts
 • Stanisław Obirek (University of Lodz, Poland) Is Christology an Obstacle for Jewish Christian Understanding?
 • Paul Fenton (Sorbonne, Paris, France) Henri Corbin and Abraham Heschel
 • Seth Ward (University of Wyoming, USA) Implications of Abraham Joshua Heschel's Ecumenicism for Muslim-Jewish Dialogue and the West's Encounter with Islam in the 21st century.

Środa, 27 czerwca 2007

9:00 – 11:15 Session 5:

Heschel, philosophy and Judaism

 • Agata Bielik-Robson (Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw, Poland) Divine Aesthetics. A. J. Heschel and the Religious Use of the Sublime
 • Adam Lipszyc (Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw, Poland) The Marks of Question: Heschel and Jabès on Divine Presence and Absence in Question
 • Luiz Felipe Pondé (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazil) Philosophy Standing Before God
 • Andrzej Leder (Institute of Philosophy and Sociology, Warsaw, Poland) The Problem of Legitimization. The Position of Emanuel Levinas and A. J. Heschel
 • 11:45 – 13:30 Session 6: Heschel and religious philosophy
 • Karl Erich Grözinger (Universität Potsdam, Germany) The Jewish Heritage in the Philosophy of A. J. Heschel
 • Dror Bondi (Beit Morasha, Jerusalem, Israel) Heschel's Dialogue with the Modern Thinking: Questions Replacing Questions
 • Milan Lyčka (Prague University, Czech Republic) Heschel's Philosophy of Judaism as the Inspiration for a General Philosophy of Religion
16:00 – 18:30 Session 7:

Heschel and the impact of history

 • Bernhard Dolna (The International Theological Institute for Studies on Marriage and the Family, Gaming, Austria) Keeping God and Man in a Single Thought Perpetually - Rabbi Abraham Joshua Heschel - A Prophet of Prophecy
 • Anna M. Szczepan-Wojnarska (Cardinal Wyszyński University, Warsaw, Poland) Between Speaking and Experiencing Suffering - A. J. Heschel’s Imperative of Religious Engagement.
 • Shoshana Ronen (Warsaw University, Poland) The Absolute Good or All-Powerfulness: God after Auschwitz in the Theology of Abraham J. Heschel and Hans Jonas
 • Anna Banasiak (Warsaw University, Poland) Martyrdom and the Sublime in the Depth-Theology of A.J. Heschel. Hermeneutical and Theological Revision in the Thought of E. Fackenheim and A.J Heschel