Bodzentyński cmentarz żydowski

Bodzentyński cmentarz żydowski

Bodzentyński cmentarz żydowski

Bodzentyński cmentarz żydowski powstał w połowie XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 80 wykonanych z kunowskiego piaskowca nagrobków. Prawdopodobnie większość z nich powstała w tych samych warsztatach, w których wykonano macewy stojące do dziś na cmentarzach żydowskich m.in. w Ożarowie, Wąchocku i Starachowicach. Świadczy o tym sposób wykonania lichtarzy zdobiących nagrobki kobiece.

Bodzentyńskie macewy charakteryzują się bogatymi zdobieniami typowymi dla żydowskiej sztuki sepulkralnej takimi jak lwy, świece, korony Tory czy szafy z księgami. O niezwykłej wartości artystycznej macew świadczy wyjątkowo dobry stan, w jakim się zachowały, staranność z jaką wykonano zdobienia oraz dające się zauważyć na niektórych nagrobkach ślady kolorowych polichromii.

Bodzentyńskie macewy są również źródłem wiedzy o lokalnej społeczności żydowskiej. Symbolika występująca na macewach, zdobienia wykonane w konwencji sztuki ludowej oraz zapisy inskrypcji nagrobnych w języku hebrajskim pozwalają sądzić o przywiązaniu tamtejszej społeczności do tradycyjnej kultury żydowskiej. Ponad to, sposób zapisu personaliów zmarłego (czyli podawanie tylko imienia zmarłego oraz imienia jego ojca) jak i zamieszczenie na nagrobkach opisu relacji pomiędzy zmarłym a Bogiem świadczą o dominacji tradycyjnego Judaizmu.

Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy