Żydzi pomiędzy Izraelem i Europą 28-11-2007

Żyd

"Ziemia obiecana - Żydzi pomiędzy Izraelem i Europą" - dyskusja panelowa w ramach debat PANSTWO BOZE

Austriackie Forum Kultury w Warszawie i Katedra Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego zapraszaja na dyskusję panelowa w ramach debat PANSTWO BOZE pt. „Ziemia obiecana– Żydzi pomiędzy Izraelem i Europą”

Prof. Asa Kasher - Profesor filozofii i etyki z Tel-Awiwu, autor Kodeksu Etycznego dla Narodowych Sil Zbrojnych Izraela Dr Shoshana Ronen - Doktor socjologii, wykladowczyni Instytutu Hebraistyki UW, autorka ksiazki Polin – A Land of Forests and Rivers: Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature in Israel Prof. dr hab. Pawel Spiewak - Socjolog, historyk idei, profesor UW, autor ksiazki Midrasze - ksiega nad ksiegami Burt E. Schuman - Rabin BEIT Warszawa

Sroda, dn. 28.11.2007, godz. 12.00 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 2. pietro, sala 256

Państwo Boże Pięć paneli dyskusyjnych na temat relacji religia - państwo:

Zmiany globalne (terroryzm, neofundamentalizm, migracje) stawiają przed Europą jako kontynentem i strukturą polityczną (UE, Rada Europy, OBWE) wyzwania, jak pytanie o podstawy współistnienia kultur, narodów a w szczególności ludzi w Europie.

Debata o Konstytucji Europejskiej z kwestią umieszczenia w preambule „odniesienia do Boga” czy do tradycji chrześcijańskiego Zachodu stanowi jedynie część zasadniczej dyskusji.

Kościoły, z Kościołem Rzymsko-Katolickim na czele, nadal odgrywają znaczącą rolę w Europie, przewodząc i pomagając ludziom, którzy poszukują odpowiedzi na pytanie o sens życia doczesnego.

Pokojowe zrastanie się Europy w coraz większym stopniu określane jest przez relacje z tradycjami religijnymi i kulturami, które, dzięki migracji (Islam) i przez rozpad Bloku Wschodniego (Kościół Prawoslawny w Rumunii, Bułgarii, na Bałkanach Zachodnich i na Ukrainie) przenikają z peryferii Europy i stają się dlań kwestiami kluczowymi.

Panele dyskusyjne winny umożliwić spojrzenie poza krańce Europy i dać odpowiedź na pytanie o wzajemne zależności między państwem a religią oraz państwem a wspólnotą wyznaniową.

Razem z Katedrą Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego austriackie forum kultury w Warszawie organizuje od 7 listopada 2007 roku serię pięciu paneli dyskusyjnych, które poświęcone będą wzajemnej relacji religii i państwa. Do słowa dojdą szczególnie te religie i formy państwowe, które są istotne dla Europy.

austriackie forum kultury w Warszawie österreichisches kulturforum warschau Tel. 0048 22 620 96 20, 21 wew. 221 Fax. 0048 22 620 10 51 Prozna 8 skr. poczt. 814 / p.o. box 814 00-950 Warszawa