Pamięć o Żydach w Serocku

Spacery historyczne po Serocku. 23 kwietnia – „Żydowski Serock”.

Macewa z cmentarza w Serocku

Źródło: Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, Fot. Jakub Borkowski

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku to samorządowa placówka o charakterze muzealnym.

Ruszyły prace na cmentarzu żydowskim w Serocku !

31 III 2023

Wykonawca rozpoczął budowę schodów od strony Narwi. Potem będzie wykonany remont ogrodzenia i brama techniczna, zostaną oczyszczone ścieżki i, co najważniejsze, będzie wykonana instalacja z macew uprzednio podjętych ze wzgórza grodowego Barbarka i oczyszczonych.

Inwestorem jest Miasto i Gmina Serock. Przypominamy, że MiG Serock została właścicielem terenu nekropolii w ubiegłym roku. Prace potrwają ok. 3 miesięcy i są prowadzone w uzgodnieniu z Komisją Rabiniczną ds. Cmentarzy.

Spacery historyczne po Serocku.

23 kwietnia – „Żydowski Serock”

Trwają prace przy wydobywaniu macew ze stoków grodziska Barbarka w Serocku

6 IV 2023

Po ponad 80 latach macewy, które Niemcy kazali wywieźć z cmentarza żydowskiego i zrobić z nich schody na grodzisku Barbarka, są ze wzgórza wydobywane. Prace są wykonywane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, z uwagi utrudnienia terenowe oraz dbałość o zachowanie nagrobków. Macewy zostaną oczyszczone i umieszczone na podstawach na cmentarzu.

Według opinii pracowników firmy kamieniarskiej z Chęcin, wykonawcy robót, materiał użyty do produkcji serockich macew pochodzi z kamieniołomów w Szydłowcu i Żarnowie.

Serock w 1827 r.

Serock w 1827 r.: 985 mieszkańców, 154 domy (wszystkie drewniane), 3 jarmarki w roku, 1 targ w tygodniu. F. Rodecki, „Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1830, s. 7.

Cmentarz żydowski