Pamięć i Nadzieja - Hałbów 2019

IX modlitewne spotkanie ekumeniczne  w Hałbowie: Pamięć i Nadzieja, 2019
 foto: GWŻ.

W Hałbowie odbyły się IX modlitewne spotkanie ekumeniczne. Pamięć i Nadzieja.  Uroczystość odbyła się w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie 7 lipca 1942 r.  Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.

 W uroczystościach wzięła udział  delegacja Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie z Przewodniczącym  Zarządu Tadeuszem Jakubowiczem na czele oraz rabinem Boazem Gadką jak  również ks. Tadeusz Żuraw z kościoła grecko-katolickiego z Komańczy oraz  ks. Józef Obłój z kościoła rzymsko-katolickiego z Desznicy oraz wielu  innych gości. Spotkanie prowadził Zdzisław Senczak, Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego.

  Chciałbym przed wszystkim przywitać przedstawicieli kościołów oraz  wszystkich Państwa – mówił Tadeusz Jakubowicz w czasie spotkania –  wszystkie te rocznice dla Żydów są trudne i smutne. Musimy pamiętać o  tych, którzy zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Żydami. Dopóki  my będziemy o nich pamiętać, będą żyć w naszych sercach.

Większość Żydów stawiła się na placu Bala  - miejscu wskazanym przez  Niemców. (…) Spośród zgromadzonych wybrano 750 osób, które otrzymały  zgodę na pozostanie w miasteczku, co potwierdzono odpowiednim stemplem w  dokumentach. Pozostałych przeznaczono na śmierć. Wśród nich znajdowali  się starcy, chorzy i kalecy, figurujący na liście dostarczonej Niemcom  przez Judenrat, a następnie rozszerzonej o innych ludzi w podobnym  wieku. Oprawcy ocenili ich po wyglądzie, wyciągając z szeregów za pomocą  lasek. Za zbyt wolne wykonywanie poleceń niemieckich bito ludzi  pejczami, pałkami, a nawet butelkami. Około 1000-1250 wyselekcjonowanych  przewieziono ciężarówkami do lasu koło Hałbowa i rozstrzelano.  Pozostałych wysiedlono do Jasła.
  Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, s. 321-322