Obraz i sztuka w judaizmie

IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Wykład Teresy Śmiechowskiej

IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie.

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

Czy sztuka możliwa jest w religii, w której obowiązuje kategoryczne: przykazanie: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią” (wj 20,4)? Jeśli sztuka żydowska jednak istnieje, to jaka ona jest?

W ramach IX Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich zapraszamy na wykład Teresy Śmiechowskiej – historyka sztuki, pełniącej przez wiele lat funkcje kierownika Działu Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego, kuratorki wielu wystaw sztuki żydowskiej.

Link do wykładu: