Ks. Andrzej Tulej: Kościół katolicki antysemityzm nazywa grzechem

ks. Andrzej Tulej

FOT. YT/SCREEN//

Żródło: Misijne

Kościół katolicki antysemityzm nazywa grzechem – powiedział ks. dr Andrzej Tulej podczas stołecznych obchodów Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. Zwrócił uwagę, że pierwsza wspólnota wyznawców Chrystusa powstała w Jerozolimie i składała się całkowicie z Żydów.

  1. Dzień Judaizmu obchodzony jest w Kościele katolickim w Polsce 17 stycznia. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem „SZALOM. Pokój – Dar Boga”. Stołeczne obchody odbyły się w niedzielę w kościele sióstr benedyktynek sakramentek pw. św. Kazimierza Królewicza. Mszy św. „o uproszenie miłości” przewodniczył bp. Rafał Markowski.

Jak zaznaczył, „Dzień Judaizmu w Kościele katolickim to okazja, aby myślą i modlitwą ogarnąć niezwykłą historię zbawienia – wkraczanie Boga w historię tego świata, w historię każdego z nas”. „To także okazja, aby wspomnieć osoby szczególnie związane z tą historią jak Abraham – ojciec naszej wiary, Mojżesz i Przymierze na Górze Synaj, patriarchów i proroków” – dodał hierarcha.

>>> Poznań: obchody XXVII Dnia Judaizmu

Nawiązał także do hasła tegorocznych obchodów „SZALOM. Pokój – Dar Boga”. „Prosimy dziś o pokój Boży dla całego świata, dla wszystkich regionów ogarniętych tragedią wojny. Modlimy się również w intencji naszej ojczyzny i jej bożej przyszłości” – powiedział bp Markowski.

W homilii ks. dr Andrzej Tulej powiedział, że Biblia stanowi podglebie zarówno chrześcijaństwa, jak i judaizmu rabinicznego.

Nawiązując do deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra Aetate”, która weszła w życie 28 października 1965 r., duchowny powiedział, że warunkiem zgłębienia tajemnicy Kościoła, wniknięcia, czym on jest, jest poznanie rzeczywistości Izraela, rzeczywistości Judaizmu.

Zaznaczył, że „bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Nowego Testamentu. Bez Starego Testamentu Kościół traci swoją tożsamość i własny wizerunek” – powiedział ks. Tulej.

Zwrócił uwagę, że już św. Paweł Apostoł uczył, że członkowie Kościoła są duchowymi synami, dziećmi Abrahama. „Można powiedzieć, że poprzez duchowe zespolenie z plemieniem Abrahama, Kościół uczestniczy w wybraniu Izraele” – powiedział kaznodzieja.

„Kościół uznaje trwałe przywileje Izraela, jakimi są przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnica” – wymieniał duchowny.

Ks. Tulej zwrócił uwagę, że „pierwsza wspólnota wyznawców Chrystusa powstała w Jerozolimie i składała się całkowicie z Żydów”. „Nie jest do końca prawdą, że Żydzi nie przyjęli Jezusa, ponieważ to właśnie część z nich jako pierwsza uznała z Jezusie z Nazaretu – Mesjasza i Boga” – powiedział. Jak dodał, „Kościół i Judaizm razem oczekują +Dnia Pańskiego+”. „Wiedzą, że historia sama się nie wypełni” – powiedział.

>>> „Pokój – Dar Boga” to hasło XXVII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Zaznaczył, że „mimo męczeńskiej śmierci Chrystusa na Krzyżu, Żydów nie można uważać za odrzuconych i przeklętych przez Boga”. „Zarzut bogobójstwa wyrządził najwięcej szkód. Tymczasem Kościół potępia akty nienawiści, prześladowania, antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciwko Żydom. Kościół antysemityzm nazywa grzechem” – powiedział duchowny. Zwrócił uwagę, że już katechizm z soboru trydenckiego z XVI wieku uczył, że chrześcijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa niż niektórzy Żydzi, ponieważ ci drudzy nie wiedzieli, co czynią.

Po mszy św. odbył się dwugłos chrześcijańsko-żydowski nawiązujący do hasła tegorocznych obchodów.

Rabin Stas Wojciechowicz z synagogi EC Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wyjaśnił znaczenie słowa „szalom” w tradycji żydowskiej. Zwrócił uwagę, że ostatni werset psalmu 29 – „Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem” dotyczy „nie tylko narodu Wiekuistego, ale wszystkich, którzy mieszkają na tej ziemi”.

„Psalm 29 jest modlitwą, która otwiera w piątek obchody Szabatu. Jest on także recytowany przez wszystkich uczestniczących w modlitwie podczas uroczystego schowania zwoju Tory, po zakończeniu tygodniowego czytania” – powiedział rabin. Dodał, że „+szalom+ używane jest również podczas błogosławieństwa, które znajduje się w codziennej żydowskiej modlitwie”.

Jak zaznaczył, „jak nie ma szalom (pokoju), to nie ma zdrowia, nie ma dobrobytu, zarobku, nie ma nic.

Współprzewodnicząca Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, siostra Katarzyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu mówiła o znaczeniu pojęcia szalom w tradycji chrześcijańskiej. „Kościół postrzega pokój jako dar Jezusa. Znaczy on znacznie więcej niż brak konfliktu. Prawdziwy pokój pochodzi od Boga i obejmuje wszystkich ludzi dążących do sprawiedliwości dla wszystkich, jest odzwierciedleniem Królestwa Bożego” – powiedziała. „Tego rodzaju pokój kwitnie niezależnych od okoliczności zewnętrznych” – dodała.

„Od soboru watykańskiego II wielu teologów katolickich w swoim nauczaniu idzie w kierunku pacyfizmu. Nie chodzi jednak o pasywizm, ale o wzmożone działanie, aby nie doszło do wojny i świadczenie o Bożej miłości” – powiedziała. „Papież Franciszek w encyklice +Fratelli tutti+ z 2020 r. napisał, że +wojna nie może być rozwiązaniem żadnego problemu, bo jest ona zawsze porażką+” – powiedziała Katarzyna Kowalska.

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i jest obchodzony corocznie 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.