Kościół, wspólnota, dialog

Fundacja Batorego - logo

Debata na temat roli i miejsca Kościoła Katolickiego i katolicyzmu w Polsce.

  • Czy Kościół ostatecznie utracił zdolność panowania nad wyobraźnią zbiorową❓
  • Czy Polacy, zwłaszcza młodzi, coraz bardziej laicyzujący się, są w stanie opisywać to, co myślą o świecie współczesnym w języku Kościoła i wiary❓
  • Czy możliwe jest odbudowanie zaufania do Kościoła rozumianego jako instytucja❓

????️ Wprowadzenia wygłoszą:

  • Tomasz Polak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Dominika Kozłowska (Miesięcznik ZNAK),
  • Maciej Zięba OP

Do dyskusji zaproszono ponad dwadzieścioro polskich ludzi Kościoła, intelektualistek i intelektualistów, publicystek i publicystów.

Relacja FB