Kolejne tury rekrutacji w Instytucie Judaistyki UJ

Program studiów obejmuje m.in. historię Żydów polskich i Żydów w diasporze, kursy języka jidysz i języka hebrajskiego, zajęcia o kulturze, religii, filozofii żydowskiej od starożytności do czasów współczesnych. Kończąc studia licencjackie student zdobywa wszechstronną wiedzę, która pozwala mu nie tylko na swobodną komunikację w językach żydowskich, ale także pracę z dokumentami i przedmiotami mającymi związek z kulturą Żydów w Polsce.

Rekrutacja na judaistykę odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci na studia licencjackie rekrutują się na podstawie wyniku nowej matury. Kandydaci na studia magisterskie uzupełniające zgłaszają się na podstawie posiadanego tytułu licencjata z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Judaistyki: instytut.judaistyki@uj.edu.pl, +4812 427 59 18 od poniedziałku do piątku godz. 10-14.