Istniejemy, żeby: ... zachowywać pamięć dziedzictwa współistnienia Polaków i Żydów na naszej ziemi

Fundacja Polania - logo

Źródło: Fundacja Polania

Istniejemy, żeby:

  • Dążyć do kształtowania w Polsce kultury gościnności i życzliwości wobec mniejszości narodowych.
  • Zachowywać pamięć dziedzictwa współistnienia Polaków i Żydów na naszej ziemi.
  • Wspierać, nieść pomoc i nadzieję wielu biednym, słabym, skrzywdzonym oraz samotnym; na Ukrainie i w Izraelu.

Marzymy o:

  • Ponaddenominacyjnej jedności wierzących Bogu.
  • Przybliżeniu rozumienia świąt opisanych w Biblii.
  • Odkrywaniu nowych dróg okazania wsparcia narodowi żydowskiemu.

24 września 2017 - Rosh Ha-Szana - Ostatni Szofar

Rosz Ha'Szana - Święto Trąbek u Czubaków (2020)