Granica postrzegalnego. Czego chcą od nas kuratorzy wystawy Gdzie jesteś? Rdz 3,9

Spotkanie poświęcone rysunkom, grafikom i fotografiom z getta warszawskiego, prezentowanym na wystawie "Gdzie jesteś? Rdz 3,9" poświęconej 80. rocznicy zamknięcia granic getta.

Granica postrzegalnego. Czego chcą od nas kuratorzy wystawy "Gdzie jesteś? Rdz 3,9"

Źródło:ŻIH

O tym, co czuli mieszkańcy getta, jak komentowali zamknięcie jego granic, czego się obawiali i skąd czerpali nadzieję, wiadomo głównie dzięki dokumentom zachowanym w Archiwum Ringelbluma.

Poprzez materiały źródłowe, takie jak: zebrane relacje, świadectwa rysunkowe oraz dokumentację fotograficzną twórcy wystawy „Gdzie jesteś? Rdz 3,9” próbują przybliżyć zwiedzającym graniczne stany emocjonalne i egzystencjalne, jakich doświadczały setki tysięcy ludzi stłoczonych w getcie warszawskim.

Z Piotrem Rypsonem, głównym kuratorem ŻIH i współkuratorem wystawy odpowiedzialnym za opracowanie prezentowanych rysunków oraz Anną Duńczyk-Szulc, zastępczynią Dyrektora ŻIH ds. programowych, współtwórczynią wystawy odpowiedzialną za pokazywaną w jej ramach kolekcję fotograficzną, rozmawiać będzieAdam Mazur – krytyk, historyk sztuki, kurator.

Zobacz wydarzenie na facebooku

Spotkanie towarzyszące wystawie "Gdzie jesteś? Rdz 3,9" przygotowanej przez Żydowski Instytut Historyczny w ramach 80. rocznicy zamknięcia granic getta warszawskiego.