Bunkier przy Miłej 18

Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego

Złożenie kwiatów na Pomniku - Bunkrze przy Miłej 18
Doroczny Marsz Modlitewny organizowany przez Polską Radę chrześcijan i Żydów przy Bunkrze przy Miłej 18

Wspomnijmy tych, którzy nie widząc szans ocalenia popełnili samobójstwo

Karol Laskowski lat 46, popełnił samobójstwo w getcie

Jadwiga Benklowa z d. Baumberg, lekarka, pracowała w szpitalu Lesz-no/Żelazna; popełniła samobójstwo

Bronisław Bergerman lat 36, mieszkał przed wojną w Warszawie w Al. Jero-zolimskich 9, popełnił samobójstwo na Umschlagplatz zażywając truciznę

Jakub Dreiman, lat 53, kupiec z Warszawy, połknął cyjanek w warszawskim getcie; jego żona Perla i 20-letnia córka Helena zostały wywiezione do Tre-blinki

Zosia Frakter, lat 29, mieszkała w Warszawie na Nowolipkach, młoda lekar-ka, otruła się, gdy dowiedziała się, że jej matkę zabrali na Umszlagplatz

Maria Chainowicz z d. Orfinger, i jej siostra, Ruchla Bertel z d. Orfinger, lat 58, mieszkały w Warszawie na Orlej 3, obie popełniły samobójstwo w getcie

Izaak Majer Prywes lat 64, kupiec, mieszkał na Smoczej 8, i jego brat Mendel Prywes lat 59, 6 września 1942 roku popełnili w getcie samobójstwo

Jakub Markiewicz lat 37, 1 stycznia 1942, po zabójstwie swojej żony Micha-liny, usiłował przejść na stronę aryjską, lecz po przekroczeniu granicy jakiś przechodzień wskazał na niego jako na Żyda, więc odesłano go z powrotem do getta, gdzie popełnił samobójstwo

Dwojra Wejnsztok lat 47, mieszkała na Smoczej 23, i tam w listopadzie 1942 z całą rodziną popełniła samobójstwo

Rochma Zylber, lat 73, ukrywała się na Bielanach - 13 października 1942 wy-szła z domu, zostawiając list, że popełni samobójstwo, i ślad po niej zaginął