Brak podpisu pod nominacją profesorską dla Michała Bilewicza

Oświadczenie które z inicjatywy członków Centrum Badań nad Zagładą Żydów podpisało 200 osób zaniepokojonych tą sytuacją.

Michał Bilewicz

Michał Bilewicz. Fot: Agencja Gazeta

Źródło: Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Oświadczenie w sprawie braku podpisu pod nominacją profesorską dla dr. hab. Michała Bilewicza

24.02.2020 13:46:12

Publikujemy oświadczenie w sprawie braku podpisu Prezydenta RP pod wnioskiem Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych związaną z przyznaniem dr. hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora, które z inicjatywy członków Centrum Badań nad Zagładą Żydów podpisało (stan na godz. 12.00 24.02.2020 r.) 200 osób zaniepokojonych tą sytuacją.

Oświadczenie

Dr hab. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW, jest jednym z najwybitniejszych polskich psychologów społecznych. Jego osiągnięcia, dorobek naukowy oraz popularyzatorski nie budzą żadnych wątpliwości, czego wyrazem jest merytoryczna ocena zawarta w złożonym w Kancelarii Prezydenta wniosku Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów o przyznanie tytułu profesorskiego. Tymczasem prezydent Andrzej Duda od ponad roku wstrzymuje przyznanie dr hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora, podważając w ten sposób decyzję Centralnej Komisji oraz jej recenzentów.

Zaszczytną rolą Prezydenta jest zatwierdzenie decyzji Centralnej Komisji. Tak się jednak nie dzieje, mimo iż na przeszkodzie nie stoją żadne względy formalno-prawne ani merytoryczne. Nie tylko obowiązujące w Polsce prawo, lecz także dobry obyczaj nakazuje, by prezydent bez zbędnej zwłoki swoją rolę w tej procedurze wypełnił. Obstrukcja, która ma miejsce w przypadku tytułu profesorskiego Michała Bilewicza, nie ma żadnych podstaw – a wręcz rodzi uzasadnione podejrzenia, że jej przyczyną są względy polityczne i ideologiczne.

Sytuacja ta jest poważnym naruszeniem samorządności i autonomii nauki. Merytoryczna weryfikacja dorobku uczonych oraz wniosków Centralnej Komisji nie należy ani do kompetencji Prezydenta, ani urzędników jego Kancelarii. Protestujemy przeciwko złym praktykom ręcznego sterowania procesem awansu naukowego przez urzędników państwowych, które budzą głęboki niepokój - zwłaszcza wtedy, gdy praktyk takich dopuszcza się pierwsza osoba w państwie.

Członkowie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN:

 • prof. Barbara Engelking
 • dr Agnieszka Haska
 • Marta Janczewska
 • prof. Jacek Leociak
 • dr hab. Dariusz Libionka
 • dr hab. Małgorzata Melchior, emeritus
 • dr Karolina Panz
 • Jakub Petelewicz
 • Alina Skibińska
 • Dagmara Swałtek-Niewińska

oraz

 • prof. Marek Abramowicz, Uniwersytet w Göteborgu
 • prof. Krzysztof Apt, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • dr Ada Arendt, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Aleksandra Bańkowska, Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Tomasz Basiuk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Delphine Bechtel, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre-Européennes, Sorbonne
 • Université (Paris 4)
 • dr hab. Michał Bejger, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • prof. dr hab. Stanisław Bereś, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Andrzej Białas
 • Bogdan Białek
 • dr Maksymilian Bielecki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. Andrzej Jacek Blikle
 • dr Katarzyna Bojarska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. Jacek Bomba, Katedra Psychiatrii UJ CM
 • dr Jan Borowicz, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Brzezińska, Uniwersytet Łódzki
 • Dominika Bulska, Wydział Psychologii UW
 • dr Jędrzej Burszta
 • prof. Wojciech Burszta, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Maria Cieśla, Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński. Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Piotr Chankowski. Wydział Fizyki UW
 • dr Mateusz Chmurski, Faculté des lettres, Sorbonne Université
 • dr hab. Bożena Chołuj prof. UW/ Europejski Uniwersytet Viadrina
 • dr hab. Bohdan Chwedeńczuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Chwedeńczuk. Wydział Fizyki UW
 • prof. Marek Cieplak, Instytut Fizyki PAN
 • prof. Anna Landau-Czajka, Instytut Historii PAN
 • prof. dr hab. Edward Czapiewski
 • prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski, prof. UŁ, Instytut Socjologii UŁ
 • prof. dr hab. Michał Dadlez, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN/ Wydział Biologii UW
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Marek Demianski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. dr hab. Krystyna Duniec, Instytut Sztuki PAN
 • dr hab. Tadeusz Epsztein, prof. IH PAN
 • dr Magdalena Nowicka-Franczak, Uniwersytet Łódzki
 • Maria Ferenc, Żydowski Instytut Historyczny/Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Filipkowski, Centrum Badań Historycznych PAN
 • dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. IFiS PAN
 • prof. Malgorzata Smorag-Goldberg, Uniwersytet Paryż-Sorbona
 • dr hab. Piotr Goldstein, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • prof. Zbigniew W. Gortel, University of Alberta
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Daniel Grinberg
 • dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN
 • dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Janusz Grabowski, Instytut Matematyczny PAN
 • dr hab, Zuzanna Grębecka, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. Agnieszka Grudzińska, Uniwersytet Paryż-Sorbona
 • prof. Irena Grudzińska-Gross, Instytut Slawistyki PAN
 • prof. Janusz Grzelak, prof. em. UW
 • prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Wydział Prawa UW
 • prof. Stefan Jackowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • prof. dr hab. Maciej Janowski, Instytut Historii PAN
 • Anna Jaroszuk, Instytut Kultury Polskiej UW
 • dr Natalia Jarska, Instytut Historii PAN
 • dr hab. Justyna Jaworska, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. Bogumił Jeziorski, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Joanna Jurewicz, Katedra Azji Południowej UW
 • prof. dr hab. Perła Kacman, Instytut Fizyki PAN
 • dr Olga Kaczmarek, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. Wojciech Kapturkiewicz, AGH
 • prof. dr hab. Jacek Karwowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Joanna Kasperska
 • Prof. Danuta Kisielewska, prof. em. Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • dr Anna Kluba, Instytut Filologii Germańskiej UJ
 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny UW
 • dr hab. Martin Kochmański
 • prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Hanna Kordowicz, Instytut Historii PAN
 • dr hab. Mikołaj Korzyński, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr. hab. Wiktor Koźmiński, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Stanisław Krajewski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr med. Maryla Krasnowska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. Nina Kraśko. prof. em. UW
 • prof. Marcin Król, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Instytut Socjologii UW
 • dr hab. Grzegorz Krzywiec, prof. Instytutu Historii PAN
 • dr hab. Joanna Nalewajko-Kulikov, Instytut Historii PAN
 • dr hab. Robert Kulmiński, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr hab. Piotr Laskowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW
 • prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 • prof. Rafał Latała, Instytut Matematyki UW
 • prof. dr hab. Andrzej de Lazari
 • prof. dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr Justyna Kowalska-Leder, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. dr hab. Maciej Lewenstein, Institut de Ciencies Fotoniques
 • dr Mikołaj Lewicki, Instytut Socjologii UW
 • dr Olga Linkiewicz, Instytut Historii PAN
 • dr Małgorzata Litwinowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 • dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki UW
 • dr Marta Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Justyna Majewska, Żydowski Instytut Historyczny
 • dr hab. Lech Mankiewicz, prof. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW
 • dr hab. Artur Markowski, Instytut Historyczny UW
 • dr Sylwia Męcfal, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Micińska, prof. IH PAN
 • prof. dr hab. Jacek Migasiński, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Przemysław Ł. Mikołajczak. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
 • prof. Joanna Mikołajewska, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • prof. Robert Moszynski, Wydział Chemii UW
 • dr Alicja Jarkowska-Natkaniec, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. Marek Napiórkowski, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • prof. dr hab. Ryszard Nycz, Uniwersytet Jagielloński/Instytut Badań Literackich PAN
 • Prof. dr hab. Maria Ogielska, Instytut Biologii Środowiskowej, Uniwersytet Wrocławski
 • prof.dr hab. Anna Okopińska. Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • dr Jan Olaszek, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • prof. Jerzy Olek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • prof. Krzysztof Oleszkiewicz, Instytut Matematyki UW
 • prof. Aleksiej Pamiatnych, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • dr Weronika Parfianowicz, Instytut Kultury Polskiej UW
 • dr inż. Ewa Pastorczak, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
 • prof. Tadeusz Paszkiewicz
 • dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ, Instytut Filologii Angielskiej UJ
 • prof. dr hab. Katarzyna Pernal, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
 • dr Krzysztof Persak, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • prof. Marek Pfutzner, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Krzysztof Piasecki, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
 • Badawczy
 • dr hab. Krzysztof Pijarski, prof PWSFTviT
 • prof. Tadeusz Pilch, prof. em. UW
 • prof. dr hab. Monika Płatek, Wydział Prawa UW
 • prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, Wydział Socjologii UAM
 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Instytut Socjologii UW
 • dr Krzysztof Pyclik
 • dr Marek Radziwon, Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny UW
 • dr hab. Agata Bielik-Robson, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. UW, Instytut Kultury Polskiej UW
 • prof. dr hab. Szymon Rudnicki, Instytut Historyczny UW
 • dr. hab. Magdalena Ruta, Instytut Judaistyki, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ
 • dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ
 • dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii UW
 • prof. dr hab. Marek J. Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. medycznych Maria Małgorzata Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • dr hab. Roma Sendyka, prof. UJ
 • dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab Łukasz Smyrski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • prof. dr hab. Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Piotr Stankiewicz
 • prof. Paweł Strzelecki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • prof. dr hab. Roman Stępniewski, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jan Suffczyński, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Piotr Sułkowski, prof. UW, Wydział Fizyki UW
 • dr Rafał R. Suszek, Wydział Fizyki UW
 • dr hab. Tomasz Swoboda, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Magdalena Szalewicz
 • Ania Szczepanska, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • dr hab. Jacek Szczytko, Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Maria Małgorzata Szpakowska, em. prof. zw. UW
 • prof. dr hab. Józef Szudy, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii UW
 • prof. dr hab. Łukasz A. Turski, CFT PAN
 • prof. dr hab. Paweł Urbański, Wydział Fizyki UW
 • prof. zw. dr hab. Jacek Wachowski,Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • dr Katarzyna Waniek, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Piotr Węgleński, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Wiatr, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska, prof. em. Wydział Fizyki UW
 • prof. dr hab. Jarosław A. Wiśniewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
 • prof. Marcin Wodziński, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki UW
 • dr inż. arch. Krzysztof Wojtas
 • dr Adrian Wójcik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Irena Wóycicka
 • prof. dr hab. Wiesław Wydra, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • prof. Jakub Zakrzewski, Instytut Fizyki Teoretycznej UJ
 • prof. dr hab. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Marcin Zaremba, Instytut Historyczny UW
 • Prof. dr hab. Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych UW
 • prof. Paul Zawadzki, Département Science Politique, Univ.Paris 1
 • prof. dr hab. Andrzej A. Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 • prof. Geneviève Zubrzycki, University of Michigan
 • prof. Dorota Zygmuntowicz, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • dr Agnieszka Żółkiewska, Żydowski Instytut Historyczny