Z - bibliografia dialogu

Z

Zadarko Krzysztof (bp)

Zając M.

Zalc Claire and Bruttmann Tal (editors)

 • MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann** War and GenocideGeneral Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Zaremba Marcin

Zeldis Leon

Zespół wiernych prawosławnych

 • Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego Opracowany przez zespół wiernych prawosławnych. Kairos, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001

Zgromadzenie Rabinów Polski

Zieliński Tadeusz

 • Ustawa 447 i polski problem. Moralny problem Polaków z mieniem pożydowskim jest wciąż aktualny.
  "Ten akt prawny nie wiąże Polski, lecz jest ona – wraz z innymi 45 państwami – stroną „Deklaracji Terezińskiej” z 2009 r., w której nasze państwo zobowiązało się dołożyć starań, by uregulować sprawę dawnego majątku, zwłaszcza nieruchomości, Żydów polskich."

ZNAK - miesięcznik

 • CHRZEŚCIJAŃSTWO W OCZACH ŻYDÓW Znak, styczeń 2003 nr 572
 • Kim dla Żydów jest Jezus? - temat miesiąca. "Przez długi czas osoba Jezusa nie należała do żydowskiej tradycji. Zmiany, które w ostatnim półwieczu zaszły w Kościele, zbiegły się z ożywieniem badań nad postacią Jezusa i Jego nauką ze strony teologów żydowskich." ZNAK, miesięcznik, IV.2013 nr 701.
 • Bracia i wrogowie, antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu? - temat miesiąca. IV.2015 nr 719.

Zoll Fryderyk

Zuberbier A.

 • Teologia katolicka po holokauście "Znak" 3(490), s. 62-67

Zubrzycki Geneviève

I'm a comparative-historical and cultural sociologist who studies national identity and religion, collective memory and national mythology, and the contested place of religious symbols in the public sphere. My first book, the award-winning The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland (University of Chicago Press, 2006) was translated into Polish in 2014 (Nomos). My second book, Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism in Quebec (University of Chicago Press, 2016) is a historical ethnography and visual sociology of the formation and transformation of national identity in Quebec. It received the American Sociological Association's Distinguished Book Award from the Political Sociology Section (2017). I pursue my analysis of religion's role in symbolic boundary-making in a third monograph, tentatively entitled Resurrecting the Jew: National Identity, Philosemitism, and the Politics of Memory in Contemporary Poland. Primarily based on participant observation and interviews, the book analyzes the current revival of Jewish communities in Poland, and non-Jewish Poles' interest in all things Jewish. I have published several articles on the topic, including "Nationalism, 'Philosemitism' and Symbolic Boundary-Making in Contemporary Poland," which appeared in Comparative Studies in Society and History (2016). That piece was awarded the Aquila Polonica Prize for Best Article from the Polish Studies Association (2017). I also extend my theoretical thinking and empirical work on the significance of visual culture and materiality in my edited volume National Matters: Materiality, Culture and Nationalism (Stanford University Press, 2017).

 • Nationalism,“Philosemitism,”andSymbolic Boundary-Making inContemporary Poland, in Comparative Studies in Society and History2016;58(1):66–98. 2016.
  From abstract: This article analyzes the growing interest in Jews and all things Jewishin contemporary Poland—from the spectacular popularity of festivals of Jewishculture to the opening of Judaica bookstores and Jewish cuisine restaurants;from the development of Jewish studies programs at various universities andthe creation of several museums to artists’and public intellectuals’engagementswith Poland’s Jewish past and Polish-Jewish relations more broadly. Drawing onethnographic fieldwork, over sixty formal interviews with Jewish and non-Jewishactivists, and informal conversations with participants in various Jewish-centeredinitiatives, I argue that this cultural phenomenon is related to the attempt by spe-cific political and social groups to build a pluralistic society in an ethnically anddenominationally homogenous nation-state. I build on the literature on national-ism and symbolic boundaries by showing that bringing back Jewish culture and“resurrecting the Jew”is a way to soften, stretch, and reshape the symbolicboundaries of the nation that the Right wants to harden and shrink using Cathol-icism as its main tool
 • Narrative Shock and (Re)Making Polish Memory in theTwenty-First Century. In Florence Vatan and Marc Silberman, eds.,Memory andPostwar Memorials: Confronting the Violence of the Past. New York: Palgrave, 95-115. 2013.
 • What Is Pluralism in a‘Monocultural’Society? Consider-ations from Post-Communist Poland. In Courtney Bender and Pamela Klassen, eds.,After Pluralism: Re-Imagining Models of Interreligious Engagement. New York: Co-lumbia University Press, 277–95. 2010.
 • The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion inPost-Communist Poland. Chicago: University of Chicago Press. 2006.
 • ‘Poles-Catholics’and‘Symbolic Jews’: Jewishness asSocial Closure in Poland.Studies in Contemporary Jewry21: 65–87. 2005.
 • “We, the Polish Nation”: Ethnic and Civic Visions ofNationhood in Post-Communist Constitutional Debates.Theory and Society30, 5:629–69. 2001.