V - bibliografia dialogu

V

Vaticanum II

Vermes G.

  • Jesus and the World of Judaism, Minneapolis 1983.
  • Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Znak, Kraków 2003.
  • Kto był kim w czasach Jezusa?, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa 2006.
  • Jesus in His Jewish Context, Minneapolis 2003.
  • Scripture and Tradition in Judaism.

Vermes G. (tłum.)

  • The Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

de Vries Simon Philip Mzn. (rabin)

  • Obrzędy i symbole Żydów, WAM, 2007.