The European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People wyróżniło prof. Stanislawa Krajewskiego

Za zasługi i prace w budowaniu relacji żydowsko-chrześcijańskich.

The European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ)  wyróżniło prof. Stanislawa Krajewskiego

Dziś The European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ) wyróżniło prof. Stanislawa Krajewskiego za zasługi i prace w budowaniu relacji żydowsko-chrześcijańskich.

2024-05-24-lekkj-wyroznienie-staszek-4.jpg

2024-05-24-lekkj-wyroznienie-staszek.jpg

2024-05-24-lekkj-wyroznienie-staszek-3.jpg

uroczystość odbyła się w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21., współorganizowana była przez Kościół Ewangelicko-Augsburski i gościł nas Jerzy Sojka.

Kilka słów o Komisji

Luterańska Europejska Komisja do spraw Kościoła i Judaizmu (LEKKJ) istnieje od 1976 roku. W jej ramach delegaci wielu Kościołów luterańskich w Europie regularnie spotykają się ze swoimi żydowskimi rozmówcami, by dyskutować o teologicznych i praktycznych tematach.

W ostatnich latach co roku w maju organizowana jest konferencja w jednym z krajów członkowskich, w trakcie których nawiązuje się kontakty z miejscowymi luteranami oraz wyznawcami judaizmu, spotykając się w ramach wykładów, spotkań w synagodze, parafiach, na nabożeństwach.

W roku 2024 konferencja odbywać się będzie w dniach 23-28 maja w Warszawie pod hasłem „From trauma to hope for the future” / Od traumy do nadziei na przyszłość”.

Więcej: