Sztetl Mszana Dolna

"Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej"

fot. Rachela Antosz-Rekucka, Marek Rekucki, Henryk Musiał

fot. Rachela Antosz-Rekucka, Marek Rekucki, Henryk Musiał

Źródło: Sztetl Mszana Dolna (FB)

Wokół Księgi Psalmów

Inauguracja 3. edycji naszego projektu edukacyjnego "Opowieść o dwukulturowej, przedwojennej Mszanie Dolnej", odbyła się wokół tematu Księgi Psalmów, która bodaj najbardziej łączy Żydów i chrześcijan w modlitwie i refleksji, będąc także skarbem ogólnoludzkiej kultury.

Temat został przedstawiony z dwóch perspektyw: teologicznej i literaturoznawczej; uczestnicy zostali zaproszeni też do wspólnej melorecytacji psalmów oraz śpiewu wybranego fragmentu w j.hebrajskim. Każdy z obecnych mógł także wylosować dla siebie psalm, przygotowany w formie niewielkiego rulonu. A fragment psalmu 122, który został wspólnie zaśpiewany w j.hebrajskim, w polskim tłumaczeniu brzmi: "Ze względu na moich braci i przyjaciół, modlę się o pokój dla ciebie". Te słowa stać by się mogły właściwie mottem całego naszego projektu.

Niegdyś w naszym mieście psalmy rozbrzmiewały w synagodze i domach żydowskich - po hebrajsku, zaś w kościele i domach katolickich, po polsku. Na bibliotecznym spotkaniu powtórzyliśmy w jakimś stopniu ten fakt: dwuczęściowy wykład: teolożki Urszuli Antosz-Rekuckiej i lingwisty Jakuba Antosz-Rekuckiego, został uzupełniony śpiewem wybranych psalmów przy akompaniamencie akordeonu i gitary, w wykonaniu tego ostatniego. Oglądający nas potomkowie mszańskich Żydów byli tym ogromnie wzruszeni.

Uczestnicy zostali także tradycyjnie poczęstowani chałką, hummusem i innymi smakołykami.

Spotkanie było też okazją do podziękowań Pani Burmistrz Miasta Mszana Dolna - Anna Pękała, która roztaczała nad naszymi wydarzeniami swój honorowy patronat oraz osobistą życzliwość. My także otrzymaliśmy od niej piękne podziękowania i życzenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024. Współorganizatorami wydarzenia była Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej oraz Klub Senior+ Mszana Dolna.

Dziękujemy za przybycie do Biblioteki naszym wytrwałym, ale też nowym, przyjaciołom oraz tym, którzy licznie korzystali z transmisji online - wasze ciepłe komentarze przekonują nas, że warto 🙂

Więcej:

2 maja 2024

Niedziela 5 maja 2024

9 maja 2024

Sztetl Mszana Dolna

Idea

Jesteśmy rodziną i grupą przyjaciół, którym leży na sercu ocalenie pamięci po mszańskich Żydach i budowanie przyjaznych relacji z nielicznymi potomkami ocalonych. Dbamy o miejsca pamięci i męczeństwa mszańskich Żydów, organizujemy obchody rocznic Zagłady w naszym mieście, Dni Pamięci, spacery pamięci. Sadzimy z młodzieżą cebulki krokusów na miejscach zbiorowych mordów, by upamiętnić nieletnie Ofiary. Co tydzień zapalamy szabatowe świece i pieczemy chałkę, a podczas Chanuki w naszym oknie przez 8 wieczorów płonie chanukija – to wszystko jako wyraz pamięci, dla i za mszańskich Żydów, niezgoda na to, co się z nimi stało. Szukamy i utrzymujemy kontakty z potomkami ocalonych. Prowadzimy fanpage na FB „Sztetl Mszana Dolna”. Podejmujemy inicjatywy upamiętniające: Ofiary Holokaustu przez nazwanie ich imieniem alejki prowadzącej do zbiorowej mogiły na Pańskim (2012 r.), mszańskiej synagogi tablicą pamiątkową (2020 r.), Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stefanii i Józefa Wacławików Drzewem Pamięci (2020 r.), oznaczenie mogił Ofiar z okresu okupacji grzebanych na terenie cmentarza żydowskiego – z Fundacją „Zapomniane” (2020 r.) oraz postawienie dla nich wspólnego nagrobka w kształcie macewy, z wypisanymi nazwiskami Ofiar, któe udało się ustalić (2022 r.), remont pomnika na zbiorowej mogile Żydów na Pańskim oraz oddzielenie rzeczywistego miejsca ic pochówku kamiennymi słupkami z liną (2022 r.). W planach mamy kolejne inicjatywy - m.in. upamiętnienie Ofiar Zagłady w Mszanie Dolnej z imienia i nazwiska, na granitowej tablicy w miejscu najwięszej zbrodni z 19.08.1942 r. na Pańskim (2023 r.)