XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim

XXIV Dzień Islamu w Kościele Katolickim

Żródło: Konferencja Episkopatu Polski

Po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w piątek 26 stycznia 2024 r., odbędą się obchody XXIV Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Tegoroczne hasło brzmi „Chrześcijanie i muzułmanie: promotorzy miłości i przyjaźni”. Centralne uroczystości odbędą się w Łodzi.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Spotkanie nawiązuje do tematu przesłania Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców Islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.

Z okazji XXIV Dnia Islamu Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów przy współpracy z Komitetem ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, którego przewodniczącym jest bp Henryk Ciereszko, przygotowała tradycyjny dodatek do „Biuletynu Ekumenicznego”. Znajdują się w nim materiały, które mogą być przydatne przy organizacji lokalnych spotkań lub do indywidualnego wykorzystania.

Materiały zawierają polskie tłumaczenie tegorocznego orędzia Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, cytaty z Biblii i Koranu dotyczące miejsc kultu i ich ochrony, schemat tradycyjnego przebiegu obchodów centralnych oraz tekst modlitwy wiernych przygotowany na tę okazję.

Centralne obchody odbędą się w piątek, 26 stycznia 2024 r.

W Łodzi. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. św. Stanisława Kostki 14.

Wydarzenie będzie miało tradycyjną formułę. Rozpocznie się od zawiązania wspólnoty i muzyki Orientu. Po odczytaniu fragmentów Ksiąg Świętych – Biblii i Koranu nastąpi dwugłos chrześcijańsko-muzułmański, po którym zanoszone będą modlitwy: muzułmańska modlitwa spontaniczna „du’a” i chrześcijańska modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”. Na koniec uczestnicy przekażą sobie nawzajem znak pokoju.

Rada KEP ds. Ekumenizmu/ Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP/ BP KEP

Materiały:

Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce

Materiał dodany 26 stycznia 2024 r.
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

26 stycznia 2024 r.

Obchodzony w Polsce już po raz dwudziesty czwarty Dzień Islamu w Kościele katolickim jest dla nas, jak co roku, okazją do podjęcia i rozważenia tematu zaproponowanego przez watykańską Dykasterię ds. Dialogu Międzyreligijnego w Przesłaniu na miesiąc Ramadan w roku ubiegłym. Tym razem Dykasteria zaprasza nas do refleksji na temat roli społeczności chrześcijańskich i muzułmańskich w promowaniu przyjaźni i miłości wzajemnej.

Refleksją tą pragniemy objąć przede wszystkim zadania i wyzwania stojące przed lokalnymi społecznościami chrześcijan i muzułmanów w naszej polskiej rzeczywistości. Choć z troską i uwagą obserwujemy trudy i niepowodzenia w misji budowania pokojowego współistnienia w różnych zakątkach świata, jesteśmy świadomi, że wysiłek przemieniania niechęci w życzliwość, a obcości w przyjazną relację, jest najpierw naszą własną odpowiedzialnością i winien być najpierw skierowany ku tym, którzy mieszkają obok nas, w tym samym kraju, regionie czy miejscowości.

„Wszystko zaczyna się od nastawienia, jakie mamy wobec siebie nawzajem, szczególnie tam, gdzie istnieją między nami różnice etniczne, wyznaniowe, kulturowe, językowe czy polityczne” – czytamy w przesłaniu Dykasterii – a „negatywne nastawienie i zachowanie wobec tych, którzy są od nas inni, ma, niestety, rozliczne odsłony: podejrzliwość, strach, rywalizacja, dyskryminacja, wykluczenie, prześladowanie, kłótnie, wyzwiska i obmowa”.

Trudno nie przyznać, że łatwość osuwania się w nieprzyjazną postawę, wraz z licznymi jej przejawami wymienionymi powyżej, obserwować możemy na co dzień w naszym najbliższym otoczeniu i to nie tylko pomiędzy społecznościami różniącymi się od siebie pod względem wyznaniowym, ale także wewnątrz tych społeczności. Tymczasem watykański dokument jako antidotum na wrogość proponuje nam pielęgnowanie zachowań przeciwnych, takich, jak „szacunek, dobroć, miłość miłosierna, przyjaźń, wzajemna troska obejmująca wszystkich, przebaczenie, współdziałanie dla wspólnego dobra, pomoc tym, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie i troska o środowisko naturalne”.

Mamy nadzieję, że poprzez tworzenie okazji do spotkań takich jak Dzień Islamu w Kościele katolickim oraz poprzez udział w innych wydarzeniach promujących ideę dialogu i wspólnoty, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów aktywnie wspiera budowanie bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich domu, którym jest nasza Ojczyzna.

Szczególnym wyrazem troski wobec „innego”, który znalazł się w progach naszego domu, jest zaangażowanie członków chrześcijańskich i muzułmańskich społeczności w niesienie pomocy tym, którzy po przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy znaleźli się w dramatycznych okolicznościach. Pomoc ta, niesiona wszystkim jednakowo, bez zadawania pytań o to, czy osoby potrzebujące należą do tej samej, czy innej niż nasza religii, jest pięknym dowodem na to, że miłość miłosierna umie przekraczać granice wyznaniowe, kulturowe i etniczne.

Wyjątkowo przejmującym elementem tej posługi miłosierdzia jest zapewnienie godnego pochówku tym, którzy drogę w poszukiwaniu lepszego losu przypłacili życiem. Tatarski cmentarz w Bohonikach przyjął już w swoją ziemię dziewięciu zmarłych uchodźców, zaś na cmentarzach katolickich i prawosławnych – w Sokółce, Narewce, Białymstoku – spoczywa wielu innych, a nieraz są to osoby nieznanego imienia oraz wyznania.

„Wiara prowadzi wierzącego, by w drugim dostrzegł brata lub siostrę, których należy wspierać i miłować” – głosi Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia, pod którym pięć lat temu wspólnie podpisali się papież Franciszek oraz Wielki Imam Al-Azharu, Ahmad at-Tajjib. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów gorąco zachęca członków swoich wspólnot wyznaniowych – zarówno katolickiej, jak i muzułmańskiej – aby rzeczywistość wiary próbowali przeżywać w duchu wychodzenia z postawy nieufności i uprzedzeń ku bliskości oraz zrozumieniu wobec sióstr i braci żyjących obok nas.

W imieniu członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów:

Agata Skowron-Nalborczyk – współprzewodnicząca ze strony katolickiej

Krzysztof Mucharski – współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów działa od 1997 r. i stawia sobie za cel propagowanie dialogu między wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Jest organizacją oficjalnie uznaną przez Konferencję Episkopatu Polski.

Historia poprzednich obchodów Dnia Islamu znajduje się na stronie Rady:


Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

rada@radawspolna.pl

Pobierz załączniki

Materiały zawierają polskie tłumaczenie tegorocznego orędzia Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego ...... PDF

Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XXIV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce PDF