Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie

Żródło: Polska Rada Ekumeniczna

Hasło tygodnia: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27)

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Łukasza 10,25–37. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane przez zespół ekumeniczny z Burkina Faso, koordynowany przez Wspólnotę Chemin Neuf.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  • Dzień 1: Pomóż nam, Panie, zwrócić nasze życie ku Tobie
  • Dzień 2: Pomóż nam, Panie, całym sercem kochać Ciebie, bliźniego i siebie samych
  • Dzień 3: Panie, otwórz nasze serca na tych, których nie zauważamy
  • Dzień 4: Panie, spraw, abyśmy nigdy nie odwracali się od potrzebujących
  • Dzień 5: Panie, pomóż nam nieść nadzieję zranionym
  • Dzień 6: Panie, niech nasze Kościoły będą gościnnymi domami uzdrowienia
  • Dzień 7: Panie, naucz nas być bliźnimi
  • Dzień 8: Panie, uczyń nas miłosiernymi świadkami Twojego królestwa

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o sytuacji ekumenicznej w Burkina Faso, prezentację Wspólnoty Chemin Neuf.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

Nabożeństwa

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w polskokatolickiej katedrze Św. Ducha w Warszawie.

Harmonogramy nabożeństw i innych wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 w poszczególnych regionach Polski:

2024-01-18-jednosc-chrzescijan.jpg