Seminarium naukowe | Nędza i bezgraniczne przygnębienie. Żydzi polscy wobec wielkiego kryzysu

Pierwsze w 2024 roku seminarium naukowe online, które 9 stycznia poprowadzi prof. Natalia Aleksiun.

Seminarium naukowe | Nędza i bezgraniczne przygnębienie. Żydzi polscy wobec wielkiego kryzysu

Źródło: ŻIH

W artykule opublikowanym w maju 1932 r. na łamach miesięcznika „Dziecko” dr Michał Peker – jego redaktor naczelny – apelował do społeczeństwa żydowskiego o wsparcie letnich kolonii dla dzieci i młodzieży. Przecież to właśnie najmłodsi byli szczególnie dotknięci skutkami kryzysu, narażeni na choroby wynikające z nędzy.

Peker obawiał się również, że młode pokolenie może dorastać bez nadziei na przyszłość. W swoim wystąpieniu pokażę, jak dzieci i młodzież doświadczały kryzysu, opisywały go w dokumentach osobistych i jak postrzegały swoją przyszłość. A także jak żydowscy działacze starali się mobilizować społeczność żydowską do pomocy w imię zapewnienia „przyszłości narodu”.

Natalia Aleksiun jest profesorką historii Żydów na University of Florida jako Harry Rich Professor of Holocaust Studies. Współpracuje z CenteHistoryczka Żydów Polskich, doktorka historii (UW) i Jewish Studies (NYU). Prócz kilkudziesięciu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, opublikowała Dokąd dalej? Ruch syjonistyczny w Polsce 1944–1950 (Warszawa 2002) i Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust (London 2021). Była współredaktorką dwóch tomów „Polin. Studies in Polish Jewry”, z których jeden był poświęcony pamięci Zagłady (t. 20), drugi zaś historiografii żydowskiej w Europie Wschodniej (t. 29). Wraz z Haną Kubatovą była również współredaktorką tomu European Holocaust Studies zatytułowanego Places, Spaces and Voids in Holocaust Studies (2021). Opublikowała również krytyczne wydanie Zagłady Żydów żółkiewskich Gerszona Taffeta (Warszawa 2019). Przygotowuje tom „Polin” na temat żydowskiego dzieciństwa oraz monografie o doświadczeniu Żydów ukrywających się w Galicji Wschodniej i o tzw. aferze trupiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wraz z Karoliną Szymaniak redaktorka naczelna „East European Jewish Affairs”.

Na ilustracji: okładka miesięcznika „Dziecko", nr 5/1932, zbiory ŻIH