List po spotkaniu w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Spotkaliśmy się w Oświęcimiu w Centrum Dialogu i Modlitwy jako ludzie od lat zaangażowani w dialog chrześcijańsko-żydowski.

Były obóz Birkenau

Przyjaciółki i Przyjaciele,

Spotkaliśmy się w Oświęcimiu w Centrum Dialogu i Modlitwy jako ludzie od lat zaangażowani w dialog chrześcijańsko-żydowski. Przeszliśmy w milczeniu przez teren byłego obozu Birkenau, pamiętając tragedię narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. Modliliśmy się… Jest to nasz sposób wyrażenia bliskości z tymi, których obecna tragedia dotyka bezpośrednio.

Powstanie państwa Izraela po II wojnie światowej było najważniejszą żydowską odpowiedzią na doświadczenie Zagłady. Miał to być bezpieczny dom. Obecna wojna zburzyła tą pewność. Znowu odżyły na całym świecie nastroje i ataki antysemickie. Widmo powtórki Holocaustu stało się bliskie.

Mamy też znajomych wśród Palestyńczyków. Ich tragedia też jest nam bliska. Widzimy ich cierpienie i tęsknotę za bezpiecznym domem. Nie widać dobrego rozwiązania tego podstawowego konfliktu.

Niesiemy w sercu niepewność przyszłości, podejmujemy modlitwę i refleksję, szukamy dróg pokoju.

Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za to, co się dzieje wokół nas. Chcemy kontynuować nasze zaangażowanie na rzecz dialogu.

Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy do współpracy.

ks. Manfred Deselaers
ks. Łukasz Kamykowski
s. Katarzyna Kowalska, NDS
Marta Titaniec

(podpisy w kolejności alfabetycznej)

Więcej: