Zoom na Forum: Powojenne emigracje polskich Żydów do Izraela

Rozmowa z dr Ewą Węgrzyn

Zoom na Forum: Powojenne emigracje

Zaproszenie Forum Dialogu

W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Zoom na Forum” przyjrzymy się zagadnieniu powojennych emigracji polskich Żydów do Izraela. Jak była charakterystyka, skala i główne powody ich wyjazdów? Jakie trudności napotykali w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych? Którędy wiodła droga z Polski do Izraela i na jaką pomoc mogli liczyć polscy Żydzi? Na te oraz wiele innych pytań odpowie nasza gościni dr Ewa Węgrzyn z Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka z zakresu historii Żydów polskich po 1945 roku.

Dr Ewa Węgrzyn jest adiunktką w Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania naukowe z zakresu historii Żydów polskich po 1945 roku oraz emigracji Żydów z Polski do Izraela po drugiej wojnie światowej.

Jej zainteresowania akademickie koncentrują się również na historii współczesnego Izraela i języku hebrajskim. Od 2018 roku jest kierowniczką Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona. W 2016 opublikowała monografię „Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960”.

Rozmowa odbędzie się w ramach cyklu „Zoom na Forum” organizowanego przez Forum Dialogu. Podczas comiesięcznych spotkań z naukowcami, ekspertkami i aktywistami zajmujemy się różnymi wymiarami historii, kultury i relacji polsko-żydowskich. Pokaż mniej