Oświadczenie Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

fot. Gidon Pico/Pixabay

fot. Gidon Pico/Pixabay

Źródło: Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”

Oświadczenie

Dwa miesiące temu terroryści z Hamasu zaatakowali Izrael, zabijając ponad tysiąc osób, raniąc tysiące kolejnych, a kilkaset biorąc do niewoli. Byliśmy świadkami czystego zła, które zasługuje na najwyższe potępienie i którego nie da się usprawiedliwić ani zrelatywizować.

Wojna pomiędzy Izraelem i Hamasem pochłonęła już tysiące ofiar, w tym wiele kobiet i dzieci. Każda niewinna śmierć po którejkolwiek ze stron budzi nasz głęboki sprzeciw. Z każdym dniem oczekujemy momentu, w którym ustanie przemoc, osoby przetrzymywane w niewoli zostaną uwolnione, a mieszkańcy będą mogli wrócić do normalnego życia.

Znając historię tej części świata zdajemy sobie sprawę, że w tym przypadku nie ma prostych rozwiązań – tym bardziej liczymy na to, iż nie zabraknie ludzi, którym sprawa pokoju leży głęboko na sercu. Proces pokojowy jest niezbędny i nie może skończyć się tylko na słowach.

Z niepokojem obserwujemy, że w ostatnim czasie fala antysemityzmu rozlała się na cały świat. Nasilają się ataki na synagogi i cmentarze żydowskie, coraz więcej jest aktów fizycznej czy słownej agresji. Podczas licznych demonstracji wznoszone są jawnie antysemickie hasła i nawoływania do unicestwienia państwa Izrael. Wśród społeczności żydowskich rośnie poczucie zagrożenia, coraz więcej osób ukrywa swą tożsamość, rozważa zmianę miejsca zamieszkania, spotyka się z różnymi formami dyskryminacji. To w oczywisty sposób budzi skojarzenia z latami 30. XX wieku i zmusza do powiedzenia jednoznacznego „Nie!”.

Również w Polsce odnotowujemy wyraźny wzrost liczby antysemickich wystąpień. Lektura internetowych komentarzy zaskakuje skalą nienawiści i żywą obecnością antyżydowskich stereotypów.

Jako Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” czujemy się zobowiązani przypominać, że antysemityzmu nie da się w żaden sposób pogodzić z chrześcijaństwem. Powtarzamy za Janem Pawłem II, że antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkości, a za papieżem Franciszkiem – że chrześcijanin nie może być antysemitą. Stwierdzenia te znajdują rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, który zachęca chrześcijan do odkrywania żydowskich korzeni swojej wiary, budowania braterskich relacji z Żydami, wspólnego dawania świadectwa o Bogu i budowania pokoju.

Grudniowy czas, kiedy Żydzi rozpoczynają świętowanie Chanuki, a chrześcijanie poprzez Adwent przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia, to dobry moment, by z jednej strony wyrazić wsparcie dla tych spośród nas, którzy spotykają się z jakąkolwiek formą agresji, a z drugiej – by samemu dokonać rachunku sumienia, czy nie przyłożyliśmy do tego ręki.

Więcej: