Janusz Makuch do przyjaciół Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, czyli również do nas

Janusz Makuch do przyjaciół Festiwalu Kultury Żydowskie w Krakowiej, czyli również do nas

Drodzy Przyjaciele FKŻ w Krakowie,

Podobnie, jak źródło Gihon dla Jeruszalajim, tak zarówno wielotysięczna historia Izraela, jak i jego współczesność są dla Festiwalu rezerwuarem naturalnej siły i idei.

Co wzbogaca Izrael – wzbogaca i nas.
Co przygnębia Izrael – i nas przygnębia
.

Izrael jest w stanie okrutnej wojny wywołanej przez terrorystów z Hamasu, który otrzymał na to przyzwolenie od ajatollachów z Iranu. To wojna o być, albo nie być – życie lub śmierć.

Moment bolesnej straty setek niewinnych ofiar stał się jednocześnie momentem zjednoczenia wszystkich Izraelczyków. Tu, na miejscu jestem tego świadkiem.

W tych dniach Izrael potrzebuje globalnego wsparcia. Potrzebuje wsparcia od każdego z nas. Wierzę, że każdy z Was, na swój sposób, wyraża solidarność z walczącym Izraelem.

Nigdzie indziej słowa Never Again nie nabierają tak dramatycznego znaczenia, jak właśnie tu, w Izraelu. Dzisiaj.

I miejmy świadomość, że wojna, która zaczyna się przeciwko Żydom i całemu Izraelowi, zaczyna się jednocześnie przeciwko całemu, demokratycznemu światu, którego jesteśmy dumnymi obywatelami.

Dlatego dziś, każdy z osobna i wszyscy razem bądźmy z Izraelem! Aż do zwycięstwa.

O Panie, jak liczni są wrogowie moi! Jak wielu powstaje przeciwko mnie!
Ale Ty, o Panie, tarczą moją jesteś i chwałą moją, Ty moją głowę podnosisz.
W Panu zbawienie, nad ludem Twoim błogosławieństwo Twoje.
Usłyszał Pan moje błaganie i modlitwę moją przyjmie.
Zawstydzą się i zatrwożą wszyscy wrogowie moi. Zaraz odstąpią i będą zhańbieni.

(Psalm 3;2,4,9…, 6;10-11)

Am Israel Chaj!

Janusz Makuch
Jerozolima, 10 października 2023

zdjęcia: Edyta Dufa (nagłówek), Janusz Makuch (Jerozolima)