Mansour Abbas, lider arabskiej partii Ra’am, opublikował oświadczenie w języku hebrajskim:

Rakiety wystrzelone z terytorium Gazy

Źródło: The Times of Israel

„W świetle smutnych i tragicznych wydarzeń, które miały miejsce dzisiejszego poranka oraz ocen, że sytuacja może przerodzić się w wojnę regionalną, wzywam arabskich obywateli Izraela oraz wszystkich obywateli, zarówno Arabów i Żydów, do zachowania powściągliwości i odpowiedzialnego zachowania. Powinni przestrzegać prawa i strzec porządku publicznego.

Wzywam arabskich obywateli Izraela do powstrzymania się od wszelkiego rodzaju przemocy lub niszczenia własności publicznej i prywatnej i nie reagowania na pogłoski lub podżeganie mające na celu spowodowanie eskalacji w miastach arabskich lub poza nimi. Wzywam do jedności i wspólnego wsparcia i dania opieki rodzinom w miejscach, które są atakowane, zwłaszcza na Negewie”.

The Times of Israel:

  • Ra'am leader Abbas urges Arab community not to respond to incitement, calls for unity

    The party leader writes in Hebrew: “In light of the sad, tragic events since this morning, and the situation assessments saying that the situation may devolve into a regional war, I call on Arab citizens of Israel and on all citizens, Arabs and Jews alike, to exert restraint and behave responsibly and patiently, to obey the law and maintain public order.”