Czternaste europejskie warsztaty „Jak radzić sobie z przeszłością Auschwitz naznaczoną przemocą”

11 sierpnia, 2023 - 16 sierpnia, 2023

Czternaste europejskie warsztaty „Jak radzić sobie z przeszłością Auschwitz naznaczoną przemocą”

Źródło: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Miejsce refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych historią obozu Auschwitz.
Spotkania z byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau, bezpośredni kontakt z historią II wojny światowej, międzynarodowy i międzyreligijny dialog, dni skupienia, rekolekcje, seminaria, konferencje, a także medytacje, modlitwy i refleksje należą do ważniejszych form naszej działalności.

W dniach 11 – 16 sierpnia 2023 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy odbywały się już po raz czternasty europejskie warsztaty „Jak radzić sobie z przeszłością Auschwitz naznaczoną przemocą”. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Maksymiliana Kolbego z Niemiec przy wsparciu Episkopatów Polski i Niemiec. W tym roku w projekcie wzięło udział 30 uczestników rekrutujących się z 13 krajów europejskich: Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Mołdawii, Polski, Niemiec, Bułgarii, Czech, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Włoch, oraz Albanii. W warsztacie uczestniczyli przedstawicielami różnych społeczności i organizacji m.in.: nauczyciele uniwersyteccy, pracownicy miejsc pamięci czy ośrodków tolerancji i pojednania.

Celem projektu było zaproszenie uczestników do wspólnego poznania doświadczeń związanych z Auschwitz oraz do refleksji nad różnymi perspektywami i kontekstami doświadczeń i interpretacji wniesionych przez uczestników.

To co zawsze łączy zaproszonych gości, to pytanie o realizowane drogi pojednania tam, gdzie żyją, czasem również w miejscach naznaczonych przemocą. Poprzez wsłuchiwanie się w doświadczenia innych, czerpią od siebie nawzajem, ubogacając się różnorodnością językową, kulturową i religijną.

Fundacja Maksymiliana Kolbego chce poprzez te spotkania stworzyć sieć ludzi – liderów chrześcijańskich, w różnych krajach Europy, którzy będą w przyszłości współpracować w dziele pojednania.

Misja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, prowadzone przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, powstało w 1992 roku. Jest to instytucja katolicka, założona przez Ks. Arcybiskupa Franciszka Kardynała Macharskiego w porozumieniu z biskupami całej Europy i przedstawicielami organizacji żydowskich.

Intencją Centrum, założonego w pobliżu byłego obozu Auschwitz, jest stworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy dla wszystkich poruszonych tym, co tu się stało. Centrum ma być formą uczczenia pamięci ofiar i ma przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

To konkretne spotkanie z historią porusza do głębi prawie każdego. Poprzez stworzenie w naszym domu atmosfery otwartości, przyjaźni i spokoju pragniemy pomóc naszym gościom przeżyć ten czas. Na życzenie pomagamy przy planowaniu programu pobytu, kontaktujemy ich z miejscem pamięci, spotykamy się z nimi, rozmawiamy.

Spotkania z byłymi więźniami pokazują ludzką twarz cierpienia, ale i odpowiedzialność za przyszłość. O ile jest to możliwe, pomagamy przy nawiązaniu z nimi kontaktów.

Spotkania z młodzieżą różnych narodów uświadamiają nam żywy wymiar naszej „odpowiedzialności po Auschwitz”. Organizujemy międzynarodowe i międzyreligijne seminaria. Odbywają się w Centrum spotkania z byłymi więźniami, chrześcijańskimi i żydowskimi, z młodymi ludźmi z Polski i Niemiec, jak i z innych krajów, z profesorami, księżmi, rabinami. Prosty fakt, że wspólnie zwiedzaliśmy teren byłego obozu i słuchaliśmy świadectw tych, którzy go przeżyli, był ważnym doświadczeniem.

Auschwitz było miejscem zniszczenia stosunków międzyludzkich. To ta największa rana, która krwawi po dzień dzisiejszy... Dlatego najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie zaufania „po Auschwitz” tak, aby było możliwym otwarcie się na siebie bez strachu, słuchanie siebie nawzajem i dawanie sobie świadectwa. Stworzenie takiego „kredytu zaufania” jest naszym głównym zadaniem.

Dialog i tożsamość przynależą do siebie. Proponujemy udział w religijnych dniach skupienia. Spotkanie z „Auschwitz” wywołuje pytania o Boga, zło, powołanie, odpowiedzialność, winę, wybaczenie, i o stosunki chrześcijańsko-żydowskie. W tym miejscu natrafiamy także na wielkie świadectwa wiary i zwycięstwa godności ludzkiej. W ostatnich latach postać Edyty Stein i wzór Jana Pawła II stały się szczególnie ważne w tym kontekście. Modlitwa, także w ramach spotkań międzyreligijnych, napełni nas nadzieją.

Naszym marzeniem jest to, aby ludzie, którzy odwiedzają Oświęcim i konfrontują się z tymi strasznymi wspomnieniami, doświadczyli również pozytywnego przekazu płynącego z tego miejsca napełnionego wzajemnym szacunkiem i nową nadzieją.

Serdecznie zapraszamy do Oświęcimia na skupienie i spotkania, na modlitwę i współpracę.

Ks. Manfred Deselaers, Ks. Jan Nowak