„Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim”

Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim - webinarium

Źródło: Muzeum Getta Warszawskiego

Webinarium „Polska konspiracja wobec konspiracji żydowskiej i powstania w getcie warszawskim” z udziałem prof. Dariusza Libionki, głównego historyka ds. badań nad Zagładą Żydów w Państwowym Muzeum na Majdanku. Spotkanie odbędzie się w środę 28 czerwca o godz. 18:00 na platformie Zoom pod linkiem:

W trakcie wystąpienia prof. Dariusz Libionka zwróci uwagę na pięć zasadniczych i wzbudzających kontrowersje kwestii związanych z polską konspiracją i stosunkiem jej członków do wybuchu powstania w getcie warszawskim. Po pierwsze wskaże na akcje zbrojne Armii Krajowej i Gwardii Ludowej pod murami getta. Zwróci przy tym uwagę na ich przebieg i znaczenie.

Kolejno odniesie się do kontaktów między osobami związanymi z polskim podziemiem zbrojnym z przedstawicielami konspiracji żydowskiej.

Oprócz tego istotną częścią wykładu będzie omówienie sposobów informowania o sytuacji w Warszawie rządu RP w Londynie.

Prof. Libionka odniesie się także do informacji publikowanych na łamach organów prasowych, dotyczących walk w getcie warszawskim (główne organy prasowe Polski Walczącej).

Ostatnia część wykładu zostanie poświęcona stosunkowi AK wobec ewakuacji bojowców ŻZW i ŻOB poza teren getta warszawskiego.

Dariusz Libionka – dr hab. profesor IFiS PAN i główny historyk ds. badań nad Zagładą Żydów w Państwowym Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, wydawanego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Publikował m.in. w czasopismach: „Dzieje Najnowsze”, „Kwartalnik Historii Żydów”, „Karta”, „Polska 1944/1945-1989”, „Yad Vashem Studies”. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w., postawy Polaków wobec Zagłady i historię PRL.

Moderatorem webinarium będzie dr Paweł Freus z Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego. Zapewniamy tłumaczenie z języka polskiego na angielski. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Spotkanie z prof. Dariuszem Libionką wpisuje się w cykl comiesięcznych webinarów związanych tematyką z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, których organizatorem jest Muzeum Getta Warszawskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej:

Historia getta warszawskiego | Edukacyjny film dokumentalny

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim – pierwszego powstania wielkomiejskiego w okupowanej przez niemieckich nazistów Europie i największego zbrojnego zrywu ludności żydowskiej podczas II wojny światowej.

Upamiętnienie żydowskich mieszkańców Warszawy – ich życia, walki oraz tragicznych losów – jest kluczowym elementem misji Muzeum Getta Warszawskiego. Teraz, kiedy uczestników i świadków tych wydarzeń zostaje coraz mniej, szczególnie ważne jest przekazywanie wiedzy na temat getta warszawskiego, jego funkcjonowania i zagłady kolejnym pokoleniom.

Aby ułatwić zadanie nauczycielom i edukatorom, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć z historii getta warszawskiego, studio FixaFilm specjalnie na zlecenie Działu Edukacji MGW przygotowało krótkometrażowy film dokumentalny, w przystępny sposób opowiadający o powstaniu i funkcjonowaniu największego getta w okupowanej Europie. W filmie wykorzystane zostały archiwalne fotografie i nagrania (m.in. z archiwum United States Holocaust Memorial Archiwum i Yad Vashem), fragmenty tekstów literackich oraz relację Ocalałej Barbary Marlow. Zastosowane techniki wizualne, takie jak graficzne animacje czy koloryzacja materiałów archiwalnych czynią ten film angażującym uczniów i dopasowanym do ich potrzeb.

Film dostępny jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz ukraińskiej.

  • Reżyseria, montaż, VFX: Volha Bandarenka, Piotr Jędruszczak, Fixafilm.pl
  • Scenariusz: dr Wiesława Młynarczyk (Dział Edukacji MGW)
  • Muzyka: Maksymilian Kamiński
  • Współpraca: dr Halina Postek, Masza Makarowa, Janusz Wąż – MGW
  • Konsultacja merytoryczna: dr Martyna Grądzka-Rejak (Dział Naukowo-Badawczy MGW)