Zbrojny i cywilny opór polskich Żydów w epoce Holokaustu

Call for papers

Plakat z okazji piątej rocznicy powstania w getcie warszawskim, 1948, zbiory ŻIH

Plakat z okazji piątej rocznicy powstania w getcie warszawskim, 1948, zbiory ŻIH

Źródło: Żydowski Instytut Histoyczny

Autor: Żydowski Instytut Historyczny

Zaproszenie Żydowskiego Instytutu Historycznego

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów na konferencję "Zbrojny i cywilny opór polskich Żydów w epoce Holokaustu", upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Termin zgłoszeń upływa 25 marca 2023 r. Konferencja odbędzie się 16-17 października 2023.

Celem konferencji organizowanej przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest zaprezentowanie najnowszych badań dotyczących różnych form zbrojnego i cywilnego oporu Żydów przeciwko hitlerowskiemu ludobójstwu. Interesować nas będą zarówno powstania i ruch oporu w gettach oraz w obozach, jak też udział Żydów w regularnych formacjach zbrojnych i oddziałach partyzanckich. Odrębnym badanym zagadnieniem będą formy oporu cywilnego. Zapraszamy do udziału również badaczy historiografii i wyobrażeń społecznych.

Abstrakt wystąpienia w języku polskim lub angielskim (300-500 słów) wraz z określeniem preferowanego języka prezentacji (polski lub angielski) oraz notę biograficzną badacza prosimy przesłać za pośrednictwem maila: conference@jhi.pl

Przewidujemy, że konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej w Żydowskim Instytucie Historycznym i będzie transmitowana w Internecie. Gdyby z powodu pandemii COVID-19 (lub innych nieprzewidzianych okoliczności) spotkanie we wskazanej dacie okazało się niemożliwe, konferencja odbędzie się online lub w formie hybrydowej. Informacje o zmianie formuły stacjonarnej na inną zostaną przekazane w takim przypadku uczestnikom konferencji z odpowiednim wyprzedzeniem. Referaty będą wygłaszane w preferowanym języku, tłumaczenie nie będzie zapewnione.

Organizator zapewni prelegentom noclegi (ze śniadaniem) w dniach 15/16.10.2023, 16/17.10. 2023 oraz wyżywienie (lunche, kawę/herbatę w czasie przerw oraz kolację 16.10.2023). Żydowski Instytut Historyczny zapewnia sobie prawo do publikacji wygłoszonych referatów, w tym poprzez transmisje online i zapis cyfrowy.

Termin zgłoszeń upływa 25 marca 2023 r. Wybrani uczestnicy konferencji zostaną powiadomieni do 30 czerwca 2023 r.

Komitet organizacyjny: August Grabski, Katarzyna Person, Piotr Weiser, Joshua D. Zimmerman