«El asolado en la izla», czyli samotnik na wyspie.

O języku i literaturze Żydów sefardyjskich.

Seminarium - «El asolado en la izla», czyli samotnik na wyspie.

Źródło: ŻIH

Seminarium online, które poprowadzi dr Marta Kacprzak. Spotkanie odbędzie się 14 marca o godzinie 11:00.

Sefardyjczycy to potomkowie Żydów wypędzonych z Hiszpanii w 1492 r. na mocy tzw. Edyktu z Grenady, wydanego przez Królów Katolickich. Opuszczając Hiszpanię, Sefardyjczycy oprócz skromnego dobytku zabrali ze sobą również swój język oparty na średniowiecznym hiszpańskim (kastylijskim) z licznymi zapożyczeniami z hebrajskiego oraz z języków lokalnych, używanych na terenach, na których się osiedlali. Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego Żydów sefardyjskich znajdują się wspaniałe zabytki architektury, przepiękne pieśni, a także literatura, która przez blisko czterysta lat zdominowana była przez rabinów. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, na skutek przemian społeczno-kulturowych, powstała literatura świecka wzorowana na literaturze zachodniej, a powieść stała się ulubionym gatunkiem pisarzy sefardyjskich. O języku i literaturze Żydów sefardyjskich oraz o roli przekładów i adaptacji literatury europejskiej na przykładzie Robinsona Crusoe opowie dr Marta Katarzyna Kacprzak.

Dr Marta Katarzyna Kacprzak pracuje jako adiunktka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Jest absolwentką Wydziału Orientalistycznego UW, Zakładu Hebraistyki (2006) oraz Iberystyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (2015). W latach 2016-2020 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii UW, a 2021 r. roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Versiones sefardíes de Robinson Crusoe. Transcripción de textos, glosario y análisis lingüístico-literario (Sefardyjskie wersje Robinsona Crusoe. Transkrypcja tekstów, glosariusz oraz analiza językoznawczo-literaturoznawcza) napisaną pod kierunkiem dr. hab. Gerardo Beltrana-Cejudo oraz dr Katji Šmid (Spanish National Research Council). W grudniu 2020 otrzymała nagrodę The Gaon Award 2019 w kategorii rozprawa doktorska, przyznaną przez Gaon Centre for Ladino Culture, Uniwersytet Ben Guriona w Negewie (Izrael). W październiku 2022 otrzymała wyróżnienie w kategorii najlepsze prace doktorskie w ramach X Konkursu im. Majera Bałabana zorganizowanego przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie oraz wyróżnienie specjalne przyznane przez Ambasadę Izraela w Polsce. Dr Kacprzak ma na swoim koncie publikacje dot. języka judeo-hiszpańskiego (ladino) oraz współczesnej literatury sefardyjskiej.