Setna rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego

jednego z najoryginalniejszych rodzimych malarzy XX wieku, a przy tym filozofa i prawosławnego teologa, który w swojej twórczości łączył awangardę z tradycją pisania ikon.

Jerzy Nwosielski - NMP

Źróło: Culture.pl

Jerzy Nowosielski

Dzieła Jerzego Nowosielskiego znajdują się nie tylko w muzealnych i prywatnych kolekcjach, ale także licznych prawosławnych, grecko- i rzymskokatolickich świątyniach. Jedna z nich, cerkiew w Białym Borze niedaleko Szczecinka, która do niedawna pozostawała najmłodszym polskim zabytkiem, nie tylko dekorowana jest polichromiami Nowosielskiego, ale została też w całości przez artystę zaprojektowana. Choć inne jego projekty architektoniczne pozostały niezrealizowane, twórca szkicował budynki przez większość swojego życia. O owych związkach Nowosielskiego z architekturą pisze Anna Cymer.

Polichromie Nowosielskiego odnajdziemy dziś nie tylko w świątyniach na terenie Polski. Jedna z monumentalnych realizacji malarza – zdaniem badaczki Krystyny Czerni także jedna z najwybitniejszych – znajduje się w Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny we francuskim Lourdes. O tamtejszych malowidłach ściennych Nowosielskiego i ich biograficzno-politycznych kontekstach, a także historii samego budynku, jednego z arcydzieł ukraińskiej architektury sakralnej, choć wzniesionego daleko od ukraińskich granic, pisze Rostysław Kramar.

Istotna dla zrozumienia malarskich i architektonicznych dzieł Nowosielskiego pozostaje filozoficzna i teologiczna część jego spuścizny. O intelektualnych poszukiwaniach Nowosielskiego, jego drodze artystycznej, tożsamości i fascynacjach mówi we wspomnieniach spisanych przez Julię Marczyńską jeden z wieloletnich przyjaciół artysty, ks. Henryk Paprocki.

Malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Uważany za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon, przedstawianych w metafizycznych kompozycjach figuralnych i pejzażach. Culture.pl