Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego

Źródło: Muzeum Getta Warszawskiego

MISJA

Upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

WIZJA

Stworzenie wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Zadania statutowe Muzeum

  • Tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju i upowszechniania wiedzy o historii getta warszawskiego;
  • Stworzenie przestrzeni wystawienniczej i ośrodka naukowego inspirującego do refleksji na temat historii getta warszawskiego; z uwzględnieniem historii Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, Zagłady Żydów i losów Żydów w czasie II wojny światowej w Warszawie i poza nią – na terenach Polski okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką oraz powojennych losów Żydów w Polsce;
  • Konsolidacja działań na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym Żydów uwięzionych w getcie warszawskim;
  • Podejmowanie inicjatyw w zakresie renowacji i rewaloryzacji zabytków związanych z historią getta warszawskiego;
  • Prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, związanej z historią getta warszawskiego;
  • Inicjowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych oraz organizacji pozarządowych przyczyniających się do ochrony i upamiętniania historii getta warszawskiego;
  • Opieka i podtrzymywanie pamięci o fundatorach zabytkowego budynku Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów, a także o dziewiętnastowiecznej żydowskiej społeczności Warszawy.