Zakończyła się III Interdyscyplinarna Konferencja PTSJ „Jidyszland – nowe przestrzenie”

Zakończyła się III Interdyscyplinarna Konferencja PTSJ „Jidyszland – nowe przestrzenie”

Źródło: Żydowski Instytut Historyczny

Autor: Żydowski Instytut Historyczny

Jidyszland – nowe przestrzenie

W dniach 20-21 listopada odbyła się III Interdyscyplinarna Konferencja PTSJ „Jidyszland – nowe przestrzenie”, współorganizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych i Żydowski Instytut Historyczny.

Otwierając konferencję prof. Ewa Geller podkreślała, jak ważną pozycję badawczą zajmuje Tomarzystwo a dyrektor ŻIH Monika Krawczyk podziękowała za bezcenne badania nad dorobkiem Jidysz.

Pierwszego dnia konferencji wysłuchaliśmy wystąpień m. in. Joanny Nalewajko-Kulikov i Marka Tuszewickiego, oraz dyskusji wokół nowej książki wydawanej przez ŻIH i PTSJ „Jidyszland – nowe przestrzenie”, prowadzonej przez Eugenię Prokop-Janiec.

Drugi dzień konferencji owocował w referaty prezentowane w panelach: Kultura popularna, Translacje, Pogranicze polsko-żydowskie i Przestrzeń.

Dziękujemy za udział w konferencji prelegentom oraz publiczności na miejscu i online!

Nowy tom z serii Jidyszland można już kupić w Księgarni na Tłomackiem stacjonarnie i online.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z konferencji w serwisie YouTube!

[Program konferencji:]bit.ly/3Au6n6R){.target_blank}

Transmisja pierwszego dnia konferencji

Studia nad językiem i kulturą jidysz stanowią dynamicznie rozwijającą się gałąź polskich badań judaistycznych, a dorobek polskich jidyszystek i jidyszystów bywa coraz częściej zauważany oraz uwzględniany nie tylko na gruncie polskim, ale i światowym. Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma mają przyjemność zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję PTSJ. Dwudniowa konferencja ma na celu podsumowanie aktualnego stanu badań polskiej i światowej jidyszystyki, określenie aktualnych kierunków i podejść badawczych oraz wyznaczenie priorytetów na najbliższe lata.
Ponadto konferencja będzie okazją do zacieśnienia kontaktów między istniejącymi w Polsce ośrodkami akademickimi, integracji różnych środowisk naukowych oraz nawiązania współpracy przy realizacji konkretnych projektów badawczych.
Pierwszego dnia konferencji odbędzie się dyskusja wokół nowej książki z serii Jidyszland, wydawanej przez ŻIH i PTSJ:

Transmisja drugiego dnia konferencji