"Zapisani w księdze"

Zapisani w Ksiedze

Spotkanie promocyjne 2 tomu serii BOŻnica Biblioteka Ożarowa Żydowskiego.

Źródło: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie

Burmistrz Ożarowa oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego w Ożarowie zapraszają na spotkanie promocyjne 2 tomu serii BOŻnica Biblioteka Ożarowa Żydowskiego.
„Zapisani w księdze” – źródła do badań nad historią ożarowskiego sztetla, część 1.
(Pomysłodawca i koordynator projektu ŁUKASZ RZEPKA)

21 października, godzina 17:00, sala kameralna M-GOK

BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego

Źródło: Wirtualny Sztetl

Pomysłodawca i koordynator projektu

ŁUKASZ RZEPKA Teolog, pomysłodawca i koordynator projektu i serii książek „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego”. Drugi tom „Zapisani w księdze” zawiera personalia ponad 2500 Żydów z Ożarowa (woj. świętokrzyskie). Laureat małopolskiej nagrody Amicus Hominum. Pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Cel projektu

Celem projektu „BOŻnica. Biblioteka Ożarowa Żydowskiego” jest poszukiwanie, tłumaczenie, opracowanie naukowe oraz publikowanie w formie drukowanej wspomnień Żydów pochodzących z Ożarowa – „małego żydowskiego miasteczka, które było” – jak określał je Hillel Adler. Bogata, żydowska tradycja Ożarowa domaga się upamiętnienia i udostępnienia obecnym i przyszłym pokoleniom. Poznanie konkretnego Świadka i jego historii przez uczniów szkół średnich Ożarowa, mieszkańców, seniorów ma na celu wzajemne poznanie i zbliżenie, ale także przeciwdziałanie przejawom nieufności, pogardy i wrogości wobec Żydów. Ma być zatem maleńkim krokiem w kierunku dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Celem pośrednim jest również chęć dotarcia do potomków ożarowskich Żydów oraz ukazanie lokalnej pamięci o ich przodkach.

Promocja pierwszego tomu serii

We wrześniu 2018 r. w Ożarowie, a w październiku w Krakowie, odbyła się promocja pierwszego tomu serii: Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera – ocalonego z Zagłady, późniejszego profesora Hebrew Union College, "wyzwoliciela zwojów IV groty qumrańskiej".

Więcej informacji na stronie
[dostęp: 11.07.2018].

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu:

  • Urzędu Miasta i Gminy Ożarów;
  • Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny;
  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie –

pod patronatem honorowym:

  • Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina Polski oraz
  • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.