Władysław Misiuna 1925-2022, polski ekonomista, prof. dr hab., poeta, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata

Władysław Misiuna

Władysław Misiuna

Żródło: Wirtualny Sztel

Pożegnanie

Źródło: wolnomularstwo.pl, 21 października 2022

Dziś na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbyło się pożegnanie Władysława Misiuny.

W tej ceremonii humanistycznej wzięli udział rodzina, przyjaciele, dawni współpracownicy, wolnomularscy bracia i siostry…

Humanistyczną ceremonię pożegnania rozpoczął Dariusz Misiuna – syn Władysława:

Głos zabrał między innymi Marian Turski – współpracownik Władysława Misiuny w organizacjach zajmujących się upamiętnianiem holokaustu.

Robert Augustyniak odczytał list od Ambasadora Republiki Izraela w Polsce:

Joanna Bąk – potomkini Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata odczytała dwa wiersze Władysława Misiuny poświęcone czasom zagłady

Po krótkim rytuale kondukt pogrzebowy wyruszył do kwatery pogrzebowej Małgorzaty i Władysława Misiunów. Głos nad grobem zabrał między innymi Hubert Tuchołka – prezydent Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu wolnomularskiego Le Droit Humain:

Następnie przemówiła Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka, przedstawicielka Wielkiej Żeńskiej Loży Francji w Polsce.

Osobiste wspomnienia i dalszy ciąg ceremonii

Fragment wiersza Władysława Misiuny:

Ogniwo metaforyczne
rąk połączenie
w geście symboliczne
łańcucha tworzenie
Identycznie myślących
wspólne pragnienie
tak manifestujących
serc połączenie
Też różne bywają
ale zawsze żywe
szczerze wspomagają
dążenia uczciwe
Te choć ciepło dają
bez ognia płomienia
żar uczuć wzniecają
niekiedy do wrzenia

Własysław Misiuna ratujący Żydów podczas Zagłady

Biogram

Źródło: YouTube

Władysław Misiuna urodził się 19.07.1925 w Radomiu przy ul. Wrześniowskiego 15. Jego ojciec, Zygmunt, pochodził z Wołynia, był hutnikiem huty szklanej (przed wojną głównie bezrobotny); dopiero w 1925 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Matka, Eleonora, była córką hutnika. Miał dwóch braci.

Tuż przed wojną dostał się do gimnazjum im. Kochanowskiego w Radomiu. W czasie wojny pracował w królikarni przy fabryce broni; pomagał przymusowo pracującym tam Żydom przebywającym w obozie pod Radomiem.

Po wojnie ukończył gimnazjum i rozpoczął studia na Akademii Nauk Politycznych, gdzie został zauważony przez prokuratora generalnego, i w związku z jego propozycją pracy dla prokuratury był zmuszony do ucieczki do Moskwy.

Po powrocie do Warszawy pracował w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa, na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego oraz prowadził międzynarodowe badania porównawcze RWPG.

Rozmowa została zarejestrowana w ramach projektu „Polscy Sprawiedliwi - przywracanie pamięci” realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

STRESZCZENIE

 1. Informacje o rodzinie rozmówcy; pochodzenie ojca i matki; miejsce zamieszkania; sąsiedzi; 00:00:23
 2. Wspomnienia z dzieciństwa - rówieśnicy; 00:05:37
 3. Eksmisja z mieszkania; znalezienie przez ojca pokoju; 00:06:23
 4. Praca w hucie; dostanie się do gimnazjum; 00:08:52
 5. Początek wojny; decyzja o pozostaniu w Radomiu; założenie getta w Radomiu; pomoc rodzinie Pieńkusów; 00:10:55
 6. Praca w fabryce broni; spalenie grupy Żydów; 00:14:18
 7. Praca w królikarni przy fabryce broni; 00:17:11
 8. Założenie obozu koncentracyjnego pod Radomiem; organizacja fabryki broni; 00:24:30
 9. Praca Żydów w fabryce broni; pobicie przez strażnika za podzielenie się chlebem z Żydem; 00:26:58
 10. Kontakty z Ukraińcami pracującymi w fabryce; 00:28:40
 11. Spotkanie w hotelu Waldorf-Astoria w Nowym Jorku; 00:33:15
 12. Spotkanie ze Stopnicką; przemycanie kartofli dla więźniów obozu; 00:35:23
 13. Dokumentowanie kirkutu; 00:38:13
 14. Wykonanie zdjęcia Żydówek koło królikarni; 00:41:26
 15. Przeniesienie więźniów obozu; 00:44:44
 16. Okupacyjne losy rodziny rozmówcy; harcerstwo; 00:47:50
 17. Powojenna praca ojca rozmówcy w fabryce broni; 00:51:19
 18. Pomoc „werkschutz’ów” ukraińskich w czasie działalności w fabryce; wysiedlenie Kostyry do obozu jenieckiego; pomoc Władysława Krasnodębskiego i jego śmierć podczas przesłuchania; 00:52:54
 19. Powojenna praca matki; kontakt rodziców rozmówcy z uratowanymi Żydówkami; 00:57:13
 20. Pomysł starania o odznaczenie tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata; powojenne losy uratowanych Żydów; 00:58:41
 21. Rodzina rozmówcy; studia; pragnienie kariery pisarskiej; 01:02:14
 22. Propozycja prokuratora generalnego; wyjazd do Moskwy; 01:05:40
 23. Konflikt z Bierutem; wydalenie z Moskwy; 01:11:23
 24. Przyjazd do Warszawy; spotkanie z Janem Chylińskim; otrzymanie pracy w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa; spotkanie z Jerzym Tepichtem; otrzymanie pracy na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Poznańskiego; 01:14:47
 25. Działalność w międzynarodowych badaniach porównawczych RWPG; współpraca ze Stefanem Ignarem; 01:20:41